Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  27.06.2022

  Estoński CIT w spółce komandytowej – jakie korzyści?

  Estoński CIT w spółce komandytowej – jakie korzyści?

  Wprowadzony w 2022 r. Polski Ład sprawił, że spółki komandytowe mogą skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT.

  Czy spółka komandytowa opodatkowana estońskim CIT jest dobrym rozwiązaniem?

   

  Estoński CIT – warunki do spełnienia

   

  Spółka komandytowa może skorzystać z możliwości opodatkowania estońskim CIT, jeżeli spełni odpowiednie warunki, przewidziane przepisami ustawy o CIT. W pierwszej kolejności, mniej niż 50% przychodów spółki komandytowej może pochodzić:

   

  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

   

  Ponadto, spółka musi spełniać również poniższe warunki:

   

  • zatrudnianie przynajmniej 3 osób (z wyłączeniem wspólników) na umowę o pracę, a w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o inne umowy – także ponoszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność),
  • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
  • nieposiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
  • niesporządzanie za okres opodatkowania estońskim CIT sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości,
  • spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT,
  • nieudzielanie w zakresie działalności gospodarczej spółki kredytów konsumentom,
  • spółka osiąga dochodów z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w określonej decyzji o wsparciu nowych inwestycji,
  • spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

   

  Chcesz zaoszczędzić na podatkach w Twojej firmie? Z naszego kursu dowiesz się na czym polega estoński CIT oraz jak i ile możesz na nim zyskać!

  Ustawa o CIT w zakresie możliwości skorzystania z estońskiego CIT przewiduje również pewne ograniczenia dotyczące reorganizacji. Jeżeli spółka komandytowa:

   

  • została utworzona przez podmioty, które tytułem wkładu wniosły składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów, w których posiadały udziały,
  • została utworzona przez podmioty, które w roku utworzenia lub roku następnym wniosły aportem przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro,

   

  - nie będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym, jednak nie mniej niż 24 miesiące.

   

  Powyższy okres karencji dotyczy również spółek komandytowych, które aportowały do innego podmiotu przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki tego przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro, lub składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów, z zastrzeżeniem, że okres ten liczony jest od momentu wniesienia wkładu.

   

  Korzyści z opodatkowania na zasadach estońskiego CIT

   

  Jeżeli spółka komandytowa zdecyduje się na opodatkowanie estońskim CIT, zyski tej spółki nie będą opodatkowane do momentu ich wypłaty wspólnikom. Oznacza to, że spółka nie płaci podatku, w tym również comiesięcznych zaliczek na CIT, jeżeli wypracowany zysk pozostaje w spółce. Jest to główna zaleta, która odróżnia opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT od opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie spółka w ciągu roku musi płacić zaliczki na podatek i na koniec roku podatek wynikający z zeznania CIT-8 (stawka 19% lub 9% CIT). W spółce, która nie podlega pod estoński CIT, podatek od jej dochodu płacony jest niezależeni od tego, czy zysk pozostaje w spółce czy jest wypłacany wspólnikom.

   

  W związku z powyższym, spółka komandytowa opodatkowana estońskim CIT może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem pod względem podatkowym, jeżeli wspólnicy nie zamierzają wypłacać całości lub istotnej części zysków tej spółki.

   

  Stawki podatku w przypadku opodatkowania estońskim CIT w spółce komandytowej (przy czym podatek ten pojawia się dopiero przy wypłacie zysku do wspólników i tylko od części wypłacanej) są następujące:

   

  • 10% - dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 20% - dla pozostałych spółek.

   

  O tym, kiedy spółka jest „małym podatnikiem”, pisaliśmy na naszym portalu Doradzamy.to  w artykule 9% CIT - kto skorzysta?

  W przypadku wypłaty zysku wspólnikom, będą oni musieli zapłacić także 19% PIT od dywidendy, jednakże będzie on podlegać pomniejszeniu o:

  • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

   

  W związku z powyższym, efektywne opodatkowanie wypłaty zysku ze spółki opodatkowanej estońskim CIT do wspólnika, wynosi 25% dla dużego podatnika oraz 20% dla „małego podatnika”.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz!

   

  Estoński CIT a zasady ogólne w spółce komandytowej

   

  Jeżeli przeczytałeś nasz artykuł Opodatkowanie spółki komandytowej w 2024 r., to wiesz, że w przypadku zasad ogólnych, efektywne opodatkowanie wypłaty zysku ze spółki komandytowej do komplementariusza wynosi 19%, jeżeli spółka jest dużym podatnikiem oraz nie przekracza 17,3%, jeżeli spółka jest „małym podatnikiem”. W przypadku komandytariusza, 50% kwoty wypłaty zwolnione jest z opodatkowania, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 60 tys. zł (pod pewnym warunkiem, o którym dowiesz się z ww. artykułu).

  W związku z tym, estoński CIT w spółce komandytowej, która systematycznie wypłaca zysk do wspólników, jest opłacalny w sytuacji, w której to komandytariuszowi przysługuje większościowy udział w zysku spółki (więcej niż 50%).

   

  Przykład:

  Spółka ABC sp. k. osiągnęła dochód w poprzednim roku podatkowym w wysokości 1.000.000 zł. Wspólnikami w spółce są dwie osoby fizyczne, gdzie komplementariusz posiada 10% udziału w zysku spółki, a komandytariusz 90% udziału w zysku spółki. Poniżej przedstawione jest efektywne opodatkowanie w przypadku wypłaty zysku osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

   

  Zasady ogólne (mały podatnik)

  Estoński CIT (mały podatnik)

  CIT 9%

  90.000 zł

  CIT 10%

  100.000 zł

  PIT komplementariusza

  8.290 zł

  PIT komplementariusza

  10.000 zł

  PIT komandytariusza

  144.210 zł

  PIT komandytariusza

  90.000 zł

  Efektywne opodatkowanie

  24,25%

  Efektywne opodatkowanie

  20%

  Zasady ogólne (duży podatnik)

  Estoński CIT (duży podatnik)

  CIT 19%

  190.000 zł

  CIT 20%

  200.000 zł

  PIT komplementariusza

  0 zł

  PIT komplementariusza

  5.000 zł

  PIT komandytariusza

  127.110 zł

  PIT komandytariusza

  45.000 zł

  Efektywne opodatkowanie

  31.71%

  Efektywne opodatkowanie

  25%

   

  Spółka komandytowa opodatkowana na zasadach estońskiego CIT, w zależności od sytuacji, może okazać się naprawdę korzystnym rozwiązaniem prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 r.

   

  Zamierzasz założyć spółkę komandytową? A może prowadzisz działalność w formie tej spółki i zastanawiasz się, czy estoński CIT jest dla Ciebie? W obu przypadkach skontaktuj się  ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ oraz sprawdź naszą ofertę .

   

  Eryk Stefanicki

  Tagi estoński CIT spółka komandytowa założenie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi estoński CIT spółka komandytowa założenie spółki