Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  12.11.2018

  Czym jest udział kapitałowy i czy jest on zawsze równy z wkładem wniesionym do spółki?

  Czym jest udział kapitałowy i czy jest on zawsze równy z wkładem wniesionym do spółki?

  Komentatorzy kodeksu najczęściej określają „udział kapitałowy” jako „rachunkowy wyraz zakresu majątkowego udziału w spółce”. Oznacza to, że odzwierciedla on hipotetyczny udział w majątku spółki, wynikający z wniesionego wkładu. To dosyć skomplikowane stwierdzenie można wyjaśnić na prostym przykładzie. Otóż w momencie zakładania spółki komandytowej dwóch komandytariuszy wniosło wkłady: 10 tysięcy złotych (wspólnik A) i 20 tysięcy złotych (wspólnik B), a komplementariusz wniósł wkład 2 tysiące złotych. W tym momencie udział kapitałowy jest równy wkładowi wniesionemu przez poszczególnych wspólników (chyba, że w umowie określono udział kapitałowy na innym poziomie, co jest dozwolone). Jednak w momencie, gdy spółka rozpocznie działalność, to jej majątek przestanie być równy kwocie będącej sumą wkładów, a tym samym i udziały kapitałowe poszczególnych wspólników również przestaną być równe wielkości wniesionych wkładów.

   

  Dla przykładu: w pierwszym roku działalności spółka osiągnęła zysk – 100.000,00 złotych, co oznacza, że jej majątek zwiększył się właśnie o taką kwotę. Tym samym udziały kapitałowe poszczególnych wspólników będą wynosiły: dla A – 41.250,00 złotych, dla B – 82.500,00, a udział komplementariusza wyniesie 8.250,00 złotych.

   

  Od strony technicznej, udział kapitałowy określa się na podstawie specjalnego konta prowadzonego dla każdego ze wspólników. Na koncie tym wyróżnia się wartość udziału kapitałowego powiększonego o przypadające na danego wspólnika zyski, a pomniejszonego o straty, pobrane zaliczki na poczet zysku czy wspomniane przez Pana odsetki od udziału kapitałowego.

   

  Jak wspomniałem wyżej, możliwa jest sytuacja, w której w umowie zostanie określony udział kapitałowy każdego wspólnika indywidualnie, co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Przy określaniu tego udziału należy pamiętać, że musi on być wyrażony w formie kwoty, a nie np. w procentach czy ułamkach. Wracając do przywołanego przykładu, można ustalić wysokość udziału kapitałowego wspólnika, który wniósł 10 tysięcy złotych tytułem wkładu na 20 tysięcy złotych.

   

  Kończąc, warto wskazać na jeszcze jeden fakt. Otóż udział kapitałowy nie jest prawem wspólnika, a tym samym niemożliwe jest jego zbycie czy obciążenie. Należy zatem odróżnić udział wspólnika w spółce z o.o. od udziału kapitałowego w spółce osobowej. Bowiem w przypadku spółek osobowych przedmiotem obrotu jest jedynie ogół praw i obowiązków a nie udział.

   

  Podsumowując, o ile co innego nie wynika z umowy spółki komandytowej, to udział kapitałowy jest równy rzeczywiście wniesionemu wkładowi jedynie w momencie zawierania umowy spółki komandytowej – w późniejszym okresie ulega on zmianom, które powinny być uwidocznione na kontach prowadzonych dla poszczególnych wspólników.

   

  Aleksander Gałek

  Tagi spółka komandytowa wkład

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wkład