Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  25.08.2016

  Czy zmiana proporcji udziału wspólników w zyskach spółki komandytowej powoduje obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek od zaległości podatkowej?

  Zmiana umowy spółki komandytowej, powodująca zmianę proporcji udziału wspólników w jej zyskach, nie spowoduje konieczności korekty odprowadzanych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Wspólnicy nie będą też zobowiązani do zapłaty odsetek.

   

  Udział w zysku spółki ustalony w umowie

   

  W umowie spółki komandytowej ustalone zostają zasady, na jakich wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach tej spółki. Najczęściej udział w zysku spółki ustalony zostaje proporcjonalnie do wniesionych przez nich wkładów.

   

  Zmiana umowy powodująca zmianę proporcji udziału w zysku

   

  Wspólnicy mogą zawrzeć w umowie zapisy, zgodnie z którymi proporcja udziału w zysku spółki może zostać zmieniona przez wspólników w drodze uchwały.

   

  Przykładowo: zgodnie z umową spółki Wspólnikom A i B przysługiwał 50% udział w zysku spółki komandytowej. W trakcie roku obrotowego, w drodze uchwały Wspólników, zmieniono proporcje udziału w zysku. Od dnia podjęcia uchwały Wspólnikowi A przysługiwuje60% udział w zysku, a Wspólnikowi B 40% udział. Po zakończeniu roku obrotowego doszło do wypłaty zysku na rzecz Wspólników - Wspólnik A otrzymał 60% zysku spółki, natomiast Wspólnik B - 40% zysku, zgodnie ze zmienioną w drodze uchwały proporcją.

   

  Możliwa jest również sytuacja, w której wspólnicy w drodze uchwały przyznają inne prawo do udziału w zysku spółki komandytowej po zakończeniu roku obrotowego.

   

  Brak obowiązku korygowania zaliczek i zapłaty odsetek

   

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami są jej wspólnicy. Dochody spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu u poszczególnych wspólników, zgodnie z proporcją w jakiej uczestniczą oni w zysku spółki.

   

  Zaliczki na podatek dochodowy powinny być obliczane na bieżąco, według proporcji udziału w zysku, obowiązującej w spółce w danym momencie. Późniejsza zmiana udziału w zysku spółki nie spowoduje, że dotychczasowe zaliczki były odprowadzane w nieprawidłowej wysokości.

   

  Jeżeli wspólnicy kalkulowali i odprowadzali zaliczki w terminie, w oparciu o obowiązujące w danym momencie proporcje udziału w zysku spółki, nie będą zobowiązani do skorygowania tych zaliczek.

   

  Podobnego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. II FSK 1552/14), który wskazuje, że zmiana po zakończeniu roku proporcji udziału wspólników w zysku spółki, a także zmiana umowy spółki dokonana w trakcie roku podatkowego, nawet jeżeli zmienia proporcje udziału w zysku spółki komandytowej od jego początku, nie powoduje, że wspólnikom za poszczególne miesiące przypadał z udziału w spółce inny dochód.

   

  Tym samym, jeżeli zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były od prawidłowo obliczonego na dany moment dochodu, organ podatkowy nie może żądać od wspólników spółki komandytowej zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

   

  Dochód do wykazania w zeznaniu rocznym

   

  Zmiana proporcji udziału w zysku może spowodować, że dochód od którego wspólnicy odprowadzali zaliczki, będzie różnił się od zysku należnego wspólnikowi. O sposobie ustalenia dochodu do wykazania w zeznaniu rocznym możesz przeczytać w naszym artykule W jaki sposób wspólnik spółki komandytowej powinien określić podstawę opodatkowania dochodu, jeżeli w trakcie roku zmieniła się proporcja w jakiej uczestniczy w zysku spółki?

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi podatek dochodowy spółka komandytowa