Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  20.05.2011

  Czy wystarczającym do spełnienia warunku 'ujawnienia pełnomocnictwa' jest gdy komandytariusz będący prokurentem jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego?

  Czy wystarczającym do spełnienia warunku 'ujawnienia pełnomocnictwa' jest gdy komandytariusz będący prokurentem jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego?

  Tak, jest to wystarczające, jednakże do dopiero od momentu ogłoszenia o wpisie prokurenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Sąd rejestrowy dokonuje ogłoszenia o dokonanym wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym z urzędu (opłatę za to ogłoszenie uiszcza się przy składaniu wniosku do sądu rejestrowego), zatem nie trzeba o to specjalnie zabiegać. Ogłoszenie to ukazuje się ok. 2 tygodni od dokonania wpisu.

   

  Zasada ta jednak ulega pewnemu ograniczeniu przez okres 16 dni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Bowiem w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do rejestru nie można powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.  A zatem wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze może być niewystarczające, jeżeli kontrahent udowodni, że nie mógł wiedzieć, że komandytariusz działający w imieniu spółki jest jej prokurentem. Taka sytuacja będzie występować naprawdę wyjątkowo, w szczególnych okolicznościach, np. gdyby papierowe ani elektroniczne wydanie Monitora Sądowego i Gospodarczego nie będzie jeszcze dostępne, a dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego będzie niemożliwy wskutek awarii systemu informatycznego.

   

  Warto przy tej okazji przypomnieć, że kwestia ujawnienia pełnomocnictwa (a prokura jest szczególną formą pełnomocnictwa) przez komandytariusza działającego w imieniu spółki komandytowej może mieć szczególne znaczenie dla tego komandytariusza. Ma on bowiem możliwość reprezentowania spółki wyłącznie jako pełnomocnik, a gdy to czyni, powinien ujawnić drugiej stronie, że jest komandytariuszem i działa na podstawie pełnomocnictwa, wskazując również na jego zakres. Jeżeli tego nie zrobi, ponosi odpowiedzialność za skutki tej czynności całym swoim majątkiem. W świetle powołanego na wstępie przepisu, jeżeli komandytariusz jest prokurentem spółki komandytowej wpisanym do KRS i o tym wpisie ogłoszono już w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to ów komandytariusz-prokurent nie musi się posługiwać przy reprezentowaniu spółki odpisem z KRS, z którego wynika, że jest prokurentem, by zabezpieczyć się przed ewentualną odpowiedzialnością. Ciężar dowiedzenia się o tym spoczywa na kontrahencie. Jednakże praktyka obrotu jest taka, że do zawarcia w imieniu jakiejkolwiek spółki, w tym również komandytowej, umowy konieczne jest wylegitymowanie się wobec kontrahenta odpisem z KRS tej spółki, zatem zazwyczaj komandytariusz-prokurent i tak nie uniknie okazania dokumentu, z którego wynika jego umocowanie.

  Tagi pełnomocnictwo prokura

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo prokura