Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  28.03.2012

  Czy wynagrodzenie z umowy o pracę zawartej przez spółkę komandytową z jej komandytariuszem stanowić będzie koszt podatkowy dla tej spółki komandytowej?

  Czy wynagrodzenie z umowy o pracę zawartej przez spółkę komandytową z jej komandytariuszem stanowić będzie koszt podatkowy dla tej spółki komandytowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Nie, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie będzie stanowiło kosztu podatkowego dla wspólnika spółki komandytowej.

   

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z kosztów uzyskania przychodu wyłączono wartość pracy własnej podatnika. Warto dodać, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że pojęcie pracy własnej jest szerokie i obejmuje wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od postawy prawnej, na jakiej taka praca jest wykonywana, czy następuje to na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło. O problemie tym pisaliśmy szerzej tutaj.

   

   

  Należy podkreślić, że w spółce komandytowej podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, ale jej wspólnicy. Stąd też wartość pracy własnej jednego ze wspólników będzie kosztem uzyskania przychodu dla pozostałych (ale już nie dla jego samego). Wartość tego kosztu zostanie przypisana pozostałym wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w zysku. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj.

   

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa