Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  20.02.2012

  Czy wynagrodzenie prokurenta spółki komandytowej, będącego jedynym komandytariuszem w tej spółce, może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu spółki komandytowej?

  Czy wynagrodzenie prokurenta spółki komandytowej, będącego jedynym komandytariuszem w tej spółce, może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu spółki komandytowej?

  Nie, wynagrodzenie prokurenta będącego jednocześnie komandytariuszem nie będzie mogło być zaliczone do kosztów podatkowych tego wspólnika spółki komandytowej.


  Wynagrodzenie prokurenta zasadniczo może stanowić koszt uzyskania przychodu (tak m.in. w interpretacji IS w Katowicach z 03.06.2011 r. sygn. IBPBI/1/415-291/11/KB oraz postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni z 07.07.2007 r. sygn. BP/423-0007/07).


  W przypadku jednak gdy prokurent jest jednocześnie wspólnikiem spółki osobowej (np. komandytowej) w odniesieniu do jego wynagrodzenia będzie miał zastosowanie przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość pracy własnej podatnika – wspólnika spółki osobowej. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że pojęcie pracy własnej jest szerokie i obejmuje wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od podstawy prawnej na jakiej praca jest wykonywana (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło). W naszej opinii, pojęcie to obejmuje również czynności prokurenta.

   

  Na brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych (wspólników spółki osobowej) wynagrodzenia otrzymywanego przez prokurenta (wspólnika) wskazują również pośrednio orzeczenia sądów administracyjnych i organów podatkowych dotyczące wynagrodzenia jakie wspólnicy otrzymują za prowadzenie spraw spółki. W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym przez Naczelnika II US w Gdyni czytamy, że „wydatek z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, pobieranego przez wspólnika spółki komandytowej, nie będzie stanowił dla niego kosztu uzyskania przychodu”. Analogiczne stanowisko w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej, sformułował WSA we Wrocławiu w wyroku z 26.05.2010 r. sygn. I SA/Wr 116/10.

   

  W praktyce jedyną sytuacją, w której wynagrodzenie wypłacanie wspólnikowi przez spółkę osobową z tytułu wykonywania świadczeń na jej rzecz będzie mogło być zaliczone do jego kosztów podatkowych będzie świadczenie przez wspólnika usług (innych niż usługi zarządzania spółką) w ramach indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika, odrębnej od spółki komandytowej. Będą to zwykle usługi specjalistyczne jak np. usługi medyczne (interpretacja IS w Warszawie z 03.06.2008 r., sygn. IPPB1/415-407/08-4/EC), prawnicze (interpretacja IS w Warszawie z 20.07.2011 r. , sygn. IPPB1/415-405/11-2/KS) czy księgowe (interpretacja IS w Poznaniu z 22.09.2008 r., sygn. ILPB1/415-449/08-2/AG). Na ten temat piszemy szerzej tutaj.

  Tagi księgowość prokura

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość prokura