Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  21.03.2012

  Czy wspólnik w spółce komandytowej będący rencistą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?

  Czy wspólnik w spółce komandytowej będący rencistą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?

  Nie, wspólnik spółki komandytowej będący rencistą nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. składek na ZUS). Może je natomiast opłacać dobrowolnie.


  Wspólnicy spółki komandytowej choć nie są przedsiębiorcami, to, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, są traktowani tak, jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że są oni co do zasady zobowiązani do opłacania składek ZUS. Pisaliśmy o tymszerzej tutaj.


  Sytuacja wspólnika w spółce komandytowej ulega jednak znaczącej zmianie, jeśli jest on rencistą. Osoby, które mają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a które prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek opłacania pełnych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 9 ust. 4c ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Ale obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a nie osób, które na mocy ustawy są traktowane jak osoby prowadzące działalność gospodarczą (czyli np. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowych spółek z o.o., twórcy, osoby wykonujące wolne zawody).

   

  Zgodnie z powyższym wspólnicy spółki komandytowej, którzy są rencistami, nie mają obowiązku opłacania składek na ZUS.


  Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, wszyscy wspólnicy spółki komandytowej (czyli także wspólnicy-renciści) mają obowiązek opłacać je na zasadach ogólnych. Wspólnicy-renciści są zwolnieni z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko jeśli pobierają rentę niższą niż minimalne wynagrodzenie i dodatkowo uzyskują ze spółki przychody nieprzekraczające miesięcznie 50% najniższej emerytury.

  Tagi składki ZUS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowa