Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  02.04.2014

  Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o., w której był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może opodatkować swoje dochody stawką liniową?

  Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o., w której był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może opodatkować swoje dochody stawką liniową?

  Tak, może.


  Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT z możliwości skorzystania z opodatkowania wg stawki 19% zostali wyłączeni ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.


  Sytuacja przedstawiona w pytaniu nie mieści się w zakresie cytowanego artykułu, a z pozostałych przepisów ustawy o PIT nie wynikają żadne inne ograniczenia dotyczące wyboru podatku liniowego.

   

  Należy podkreślić, że uczestnicząc w zysku spółki osobowej (jako jej wspólnik) nie świadczymy usług na rzecz byłego pracodawcy (spółki z o.o. czy powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowej). Dotychczasowi udziałowcy stają się wspólnikami, których dochody, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w formie spółki komandytowej), opodatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Przychody z udziału w spółce komandytowej mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia przekształcenia spółki, pod warunkiem, że spełniony zostanie warunek złożenia oświadczenia w wymaganym terminie.


  Należy pamiętać, że wybór opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym powoduje jednak, że traci się możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT).

   

  Dominika Widła

   

  Obejrzyj też nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

   

  Tagi PIT przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT przekształcenie