Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  10.08.2018

  Czy wspólnik spółki komandytowej może rozliczać się na podstawie karty podatkowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Karta podatkowa to dosyć atrakcyjna forma opodatkowania, zarezerwowana jednak dla niewielkich firm i tylko w niektórych rodzajach działalności. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą rozliczać się podatkowo w formie karty podatkowej?

   

  Rozliczenie spółki komandytowej w formie karty podatkowej

   

  Karta podatkowa to uproszczona, zryczałtowana forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Podatnik, który rozlicza się w ten sposób zostaje zwolniony z wielu obowiązków m.in. prowadzenia ksiąg, składania zeznań i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. I co najważniejsze sama wysokość podatku płaconego w formie karty podatkowej jest niższa niż tego płaconego na zasadach ogólnych.

   

  Prawo wyboru takiej formy opodatkowania przysługuje m.in. niewielkim przedsiębiorstwom o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym, a także wykonującym niektóre wolne zawody (np. lekarzom).

   

  Tak jak wielokrotnie pisaliśmy w spółce komandytowej podatnikami podatku dochodowego są sami wspólnicy, a nie spółka. Piszemy o tym np. w artykule Według jakich zasad wspólnicy spółki komandytowej rozliczają podatek dochodowy? Czy zatem wspólnicy spółki komandytowej mogą rozliczać się w formie karty podatkowej, gdy działalność dopuszczalną do rozliczania w ramach karty podatkowej prowadzi spółka komandytowa?

   

  Niestety nie. Działalność, by mogła podlegać, karcie podatkowej, musi być prowadzona w ramach w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub ewentualnie w formie spółki cywilnej (i to też nie we wszystkich przypadkach spółka cywilna jest dopuszczalna). Niestety nie ma możliwości, by prowadzić działalność w formie spółki komandytowej i korzystać z dobrodziejstw karty podatkowej. Nawet jeśli jest to działalność, której rodzaj pozwala na stosowanie karty podatkowej.

   

  Wspólnik spółki komandytowej z brakiem prawa do karty podatkowej

   

  Istotnym pytaniem jest również czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która w swojej działalności korzysta z rozliczenia w formie karty podatkowej i następnie stanie się wspólnikiem spółki komandytowej, która ma prowadzić działalność w zupełnie innej branży, może kontynuować rozliczenia na karcie podatkowej w zakresie przychodów z tej jednoosobowej działalności gospodarczej?

   

  Niestety nie. Aby móc korzystać z karty podatkowej należy spełnić dodatkowe warunki, m.in. nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta, która jest do takiej formy opodatkowania uprawniona.

   

  Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej (zarówno komandytariusz jak komplementariusz), uzyskująca za pośrednictwem spółki komandytowej przychody, z podatkowego punktu widzenia prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą inną niż dozwolona do opodatkowania w ramach karty podatkowej. Czyli nie może korzystać z karty podatkowej w swojej pierwotnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Dominika Widła, Paulina Machińska

  Tagi komandytariusz podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi komandytariusz podatki