Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  06.02.2013

  Czy wspólnicy w spółce komandytowej mogą płacić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy?

  Czy wspólnicy w spółce komandytowej mogą płacić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Tak. Możliwość taka istnieje dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym albo należących do grupy tzw. małych podatników, czyli podatników spełniających warunek co do stosunkowo niewielkiego przychodu rocznego, który uprawnia ich do korzystania z kilku uprawnień na gruncie przepisów podatkowych.


  Za „małego podatnika” uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2013 wspomniany limit wynosi 4 922 000 złotych.

   

   

  Ustawowy limit należy więc odnosić do przychodów brutto jakie spółka komandytowa osiąga ze sprzedaży. Podatnikami podatku dochodowego są jednak wspólnicy spółki osobowej i w związku z tym, aby wskazać wartość przychodu brutto przypadającą na każdego z nich należy sięgnąć do zakresu ich prawa udziału w zyskach spółki. O ile proporcjonalne dzielenie przychodów netto spółki jest wprost przewidziane w przepisach (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, art. 5 ust. 1 ustawy o CIT), to w omawianej sytuacji konieczne jest uwzględnienie podatku VAT należnego, który przecież nie jest przychodem spółki, ani tym bardziej wspólników. Naszym zdaniem w tej sytuacji również należy zastosować proporcję wynikającą z zasad podziału zysków między wspólnikami. Do takiego pomocniczego stosowania tych zasad, uprawnia art. 8 ust. 2 ustawy o PIT (art. 5 ust. 2 ustawy o CIT).


  Czasami może pojawić się problem czy odrębny przychód wspólnika, uzyskiwany z działalności gospodarczej będzie łączony z przychodem spółki komandytowej. W interpretacjach organów dominuje pogląd, że jeżeli prowadzimy własną działalność, która ma stosunkowo niskie przychody (mieszczące się w limicie), a oprócz tego jesteśmy wspólnikami w dobrze prosperującej spółce komandytowej, to nasze przychody z tych przedsięwzięć będą się kumulowały na potrzeby określania limitu przychodów małego podatnika (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20.07.2011 r., sygn. IPPB1/415-451/11-2/IF).


  Aby móc skorzystać z kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy należy zawiadomić o tym właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego (w praktyce więc najczęściej do 20. stycznia).


  Piotr Klebieko

   

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa