Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  16.01.2012

  Czy wspólnicy w S.K.A. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

  Czy wspólnicy w S.K.A. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

  Nie, wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej (komplementariusz i akcjonariusz) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu i w związku z tym nie są z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej zobowiązani do uiszczania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na te ubezpieczenia.


  Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega m.in. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 pkt 4 tej ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W gronie tym nie są wymienieni wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej, co oznacza, że nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie podlegają oni również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ regulująca tę kwestię ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) w art. 5 pkt 21 odsyła do definicji osoby prowadzącej pozarolniczą działalności określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Tagi składki ZUS spółka komandytowo-akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowo-akcyjna