Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  20.01.2017

  Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą co miesiąc pobierać pieniądze z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej? Jeśli tak, to jak ustalać kwoty możliwe do wypłacenia każdemu ze wspólników?

  Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą co miesiąc pobierać pieniądze z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej? Jeśli tak, to jak ustalać kwoty możliwe do wypłacenia każdemu ze wspólników?

  Tak, wspólnicy mogą co miesiąc pobierać zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej.

   

  W Kodeksie spółek handlowych nie ma postanowień regulujących kwestię pobierania zaliczek na poczet przyszłego zysku spółki komandytowej. Powszechnie przyjmuje się jednak, że oznacza to pełną dopuszczalność wypłacania zaliczek w trakcie roku obrotowego. Nie ma również ograniczeń co do wysokości zaliczek wypłacanych wspólnikom. Wspólnicy mogą we własnym zakresie zdecydować jakie kwoty zaliczek wypłacać. Należy jednak zadbać, by suma zaliczek pobranych w ciągu roku przez wspólnika nie przekraczała przypadającej na niego części zysku za dany rok (ewentualnie powiększonego o zyski z lat poprzednich).

   

  Pobranie zaliczek w wysokości przekraczającej udział w zysku wspólnika za dany rok może mieć również negatywne skutki podatkowe. Zdaniem organów podatkowych od początku nowego roku podatkowego do czasu rozliczenia pobranych zaliczek po stronie wspólnika wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek jakie musiałby zapłacić, gdyby pobrane środki stanowiły pożyczkę. Uznaje się bowiem, że w tym okresie wspólnik będzie nieodpłatnie dysponował środkami pieniężnymi spółki komandytowej (m.in. interpretacja IS w Warszawie z 11.01.2011 r. sygn. IPPB1/415-933/10-2/EC).

  Tagi wspólnicy zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi wspólnicy zysk