Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  13.04.2011

  Czy w umowie spółki komandytowej zakładanej w drugiej połowie roku kalendarzowego można przewidzieć tzw. przedłużony rok podatkowy?

  Czy w umowie spółki komandytowej zakładanej w drugiej połowie roku kalendarzowego można przewidzieć tzw. przedłużony rok podatkowy?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

  Wybór takiego rozwiązania dla spółki komandytowej jest teoretycznie możliwy, może jednak powodować pewne problemy praktyczne.

   

  Trzeba bowiem pamiętać, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego ani od osób prawnych ani od osób fizycznych. Podatnikami tych podatków są bezpośrednio wspólnicy. A to oznacza, że do samej spółki komandytowej nie odnosi się w ogóle pojęcie roku podatkowego, które związane jest bezpośrednio właśnie z podatkami dochodowymi. Innymi słowy spółka komandytowa w ogóle nie ma roku podatkowego. Mają go tylko jej wspólnicy i określają oni ten rok podatkowy dla siebie we własnych aktach ich utworzenia (umowach spółek, statutach). Zaznaczyć przy tym należy, że możliwość zastrzeżenia tzw. przedłużonego roku podatkowego dotyczy tylko wspólników będących osobami prawnymi (czyli przede wszystkim spółki z o.o. i akcyjne). Dla osób fizycznych rokiem podatkowym obowiązkowo jest zawsze rok kalendarzowy.

   

   

  Jako że spółka komandytowa ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, to dotyczy jej natomiast pojęcie roku obrotowego oznaczającego okres, w którym wykonywane są cyklicznie obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości. Ustawa ta, dla podmiotów, które rozpoczęły działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, przewiduje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego łącznie za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego (a zatem coś na kształt przedłużonego roku obrotowego). Wybór takiego rozwiązania dla spółki komandytowej jest teoretycznie możliwy i najlepiej gdyby został dokonany już w umowie spółki. Wybór takiego rozwiązania może jednak powodować pewne problemy praktyczne, ponieważ, co najmniej jeden ze wspólników spółki komandytowej ma obowiązek dołączyć do swojego rocznego zeznania podatkowego sprawozdanie finansowe spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem. Jeżeli zatem spółka będzie sporządzać jedno sprawozdanie za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego (za „przedłużony rok obrotowy”), to nie będzie możliwe dołączenie do zeznania wspólnika sprawozdania finansowego za rok, w którym spółka rozpoczęła działalność.

   

  Tagi spółka komandytowa umowa spółki komandytowej

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa umowa spółki komandytowej