Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  19.03.2014

  Czy w spółce komandytowej wspólnicy udzielają komplementariuszom absolutorium z wykonywania przez nich swoich obowiązków w poprzednim roku obrotowym?

  Czy w spółce komandytowej wspólnicy udzielają komplementariuszom absolutorium z wykonywania przez nich swoich obowiązków w poprzednim roku obrotowym?

  Nie, choć część osób błędnie uważa inaczej.

  Żaden przepis Kodeksu spółek handlowych, dotyczący spółki komandytowej nie wprowadza obowiązku udzielenia absolutorium komplementariuszowi spółki z wykonywania przez niego obowiązków w zatwierdzanym roku obrotowym. Zgodnie z KSH, w sytuacji, gdy przepisy o spółce komandytowej nie regulują danej kwestii należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące spółki jawnej. Te natomiast również w żaden sposób nie obligują wspólników do udzielania absolutorium wspólnikom reprezentującym i prowadzącym sprawy spółki, z wykonywania przez nich swoich obowiązków.

   

  Oznacza to, że w przypadku spółki komandytowej nie udziela się absolutorium komplementariuszowi.

  Odmienne rozwiązanie przyjął ustawodawca w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej. Art. 146 § 1 pkt 2) KSH wprost reguluje bowiem, że uchwały walnego zgromadzenia S.K.A. wymaga udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

  Jest to jedyny przykład spółki osobowej, w której ustawodawca wymaga udzielenia absolutorium wspólnikowi prowadzącemu sprawy spółki z wykonywania przez niego obowiązków w zatwierdzanym roku obrotowym, wynikający zapewne z posiadania przez S.K.A. częściowo kapitałowego charakteru.


  Paweł Skurzyński

  Tagi komplementariusz wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz wspólnicy