Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  17.04.2013

  Czy w przypadku jednoczesnego bycia zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej istnieje obowiązek podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

  Czy w przypadku jednoczesnego bycia zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej istnieje obowiązek podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

  Nie, nie ma obowiązku jednoczesnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu bycia pracownikiem oraz z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.

   

  Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają m.in. pracownicy oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 pkt 4 tej ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in wspólników spółki komandytowej.

  Natomiast art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że m.in. pracownicy, spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy.

   

  Oznacza to zatem, że w przypadku jednoczesnego bycia pracownikiem oraz wspólnikiem spółki komandytowej mamy obowiązek opłacania składek tylko z tytułu stosunku pracy. Oczywiście istnieje możliwość dobrowolnego uiszczania tych składek również z drugiego tytułu.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, że warunkiem opłacania składek tylko z tytułu stosunku pracy jest otrzymywanie na podstawie umowy o pracę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. wynosi ono 1.600 zł). W przypadku gdy zarabiamy mniej, jesteśmy zobowiązani do uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne zarówno z tytułu pozostawania w stosunku pracy jak i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.

  Inaczej sprawa ma się odnośnie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (np. z tytułu bycia pracownikiem oraz wspólnikiem w spółce komandytowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

   

  Oznacza to zatem, że w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne istnieje obowiązek opłacania tych składek zarówno z tytułu stosunku pracy jak i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.

  Paweł Skurzyński

  Tagi składki ZUS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowa