Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  10.11.2011

  Czy spółka z o.o. będąca komandytariuszem w spółce komandytowej może w całości opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i taksę notarialną przy założeniu spółki komandytowej?

  Czy spółka z o.o. będąca komandytariuszem w spółce komandytowej może w całości opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i taksę notarialną przy założeniu spółki komandytowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Jeden ze wspólników w spółce komandytowej (np. spółka z o.o.) może ponieść wszystkie opłaty notarialne (taksę notarialną) związane ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej. Zgodnie bowiem z art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie, kwestia tego, kto uiszcza taksę notarialną może być dowolnie ustalona między stronami czynności a notariuszem. Co więcej, jest wręcz konieczne, by to wspólnicy albo jeden z nich pokryli opłaty notarialne, ponieważ w chwili sporządzania aktu notarialnego umowy spółki komandytowej ta spółka jeszcze nie istnieje, powstaje ona dopiero jakiś czas później, z momentem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   

   

  Jeżeli zaś chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to formalnie zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na spółce komandytowej, a zatem to z jej środków podatek powinien być zasadniczo poniesiony. Niemniej jednak powstaje tu pewnien paradoks polegający na tym, że spółka komandytowa jeszcze nie istnieje, a już musi (przynajmniej zgodnie z przepisami) dokonać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, który powienien być pobrany przez notariusza jako płatnika w momencie sporządzania aktu notarialnego umowy spółki komandytowej. Najczęstszym rozwiązaniem tej sprzeczności jest pokrywanie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej przez wszystkich wspólników lub jednego z nich (w tym spółkę z o.o.).


  Warto  jednak pamiętać, że ani dla spółki z o.o. ani dla innych wspólników spółki komandytowej podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty notarialne związane z umową spółki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych (pisaliśmy o tej kwestii tutajtutaj).

   

   

  Tagi PCC zakładanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PCC zakładanie spółki