Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.11.2012

  Czy spółka komandytowa zawsze może wystąpić o interpretację podatkową?

  Spółka komandytowa nie w każdym przypadku może wystąpić o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.


  Spółka komandytowa może wystąpić o wydanie interpretacji wyłącznie wtedy, gdy przedmiotem interpretacji będą takie sytuacje faktyczne, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego po stronie spółki lub które dotyczą jej odpowiedzialności podatkowej. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15.12.2011 r. (sygn. I SA/Kr 1810/11) wskazano, że „do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych”.


  W świetle ustawy o PIT, podatnikiem nie jest spółka komandytowa, lecz poszczególni wspólnicy. Spółka nie może zatem występować o wydanie interpretacji w zakresie opodatkowania wspólników podatkiem dochodowym. Organy podatkowe odmówiłyby wydania takiej interpretacji. Jeśli jednak w spółce zatrudnieni są pracownicy, to spółka jest płatnikiem PIT od ich wynagrodzeń. W takiej sytuacji spółka może wystąpić o interpretację podatkową jako płatnik PIT, oczywiście w zakresie zagadnień dotyczących jej obowiązków jako płatnika.


  Spółka komandytowa nie jest również uprawniona do występowania o interpretacje w zakresie podatku od spadków i darowizn. Podmiotami tego podatku są bowiem wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie może więc wystąpić o interpretację podatkową zdarzenia, które jej podatkowo nie dotyczy.

   

  Natomiast w przypadku VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych spółka jest podatnikiem i może występować o wydanie interpretacji przepisów podatkowych z tego zakresu. Należy jednak podkreślić, że pytanie musi dotyczyć sytuacji podatkowej spółki a nie wspólników. Na przykład spółka komandytowa jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jest stroną czynności, od której zgodnie z ustawą należy się taki podatek i w takiej sprawie mogłaby wystąpić o interpretację. Ale spółka nie mogłaby już zapytać o skutki podatkowe pożyczki udzielonej wspólnikowi przez drugiego wspólnika.


  Podsumowując, spółka komandytowa może występować o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jedynie, gdy przedmiot interpretacji będzie dotyczył sytuacji prawnopodatkowej samej spółki komandytowej, a nie jej wspólników.

   

  Małgorzata Znojek

  Tagi doradztwo spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo spółka komandytowa