Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  01.08.2012

  Czy spółka komandytowa może zawiesić działalność? Jeśli zawieszenie jest możliwe, to jakie są tego skutki dla wspólników w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

  Czy spółka komandytowa może zawiesić działalność? Jeśli zawieszenie jest możliwe, to jakie są tego skutki dla wspólników w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

  Tak, spółka komandytowa może zawiesić działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia żadnego pracownika. Zawieszenie działalności powoduje, że wspólnicy tracą status płatników składek na własne ubezpieczenia, co w konsekwencji oznacza, że nie mają oni w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę komandytową obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tego tytułu.


  Zawieszenie działalności spółki komandytowej musi zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


  Należy dodać, że zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez jednego z wspólników poza spółką komandytową nie powoduje zawieszenia działalności przez samą spółkę komandytową. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj.


  Zawieszenie działalności przez spółkę komandytową wywołuje opisane wyżej skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wspólników, ale skutki te nie są jednoznacznie określone w przepisach. Ubezpieczeniom społecznym podlegają wyłącznie osoby fizyczne. Natomiast ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że działalność może być zawieszona przez przedsiębiorcę, którym mogą być różne podmioty, np. spółki kapitałowe, spółki osobowe czy osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. W tym kontekście sytuacja wspólników spółek osobowych jest trochę bardziej skomplikowana. Nie są oni bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale już na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są uznawani za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tytułem do ubezpieczenia społecznego jest więc status wspólnika spółki komandytowej. Wspólnicy indywidualnie opłacają składki na swoje ubezpieczenia będąc jednocześnie płatnikami i osobami ubezpieczonymi. Podstawą do zwolnienia od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jest art. 36a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie działalności powoduje, że ustaje obowiązek wspólników w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem wspólnik spółki komandytowej traci status płatnika składek na własne ubezpieczenia. Jako, że wspólnik jest płatnikiem, to do niego należy obowiązek zgłoszenia faktu zawieszenia działalności przez spółkę. Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w pkt II dot. podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli wspólnik podlega ubezpieczeniom tylko przez część miesiąca, wówczas kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Natomiast kwota wymiaru składki zdrowotnej jest miesięczna i niepodzielna.


  Jeżeli w okresie zawieszenia działalności spółki komandytowej wspólnik chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu, to powinien złożyć wniosek o kontynuowanie tych ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych w związku z zawieszeniem działalności. Możliwe jest także przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  Więcej o zawieszeniu działalności przez spółkę komandytową przeczytacie Państwo w artykule Zawieszenie działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, czyli jak to wygląda w praktyce.

   

  Małgorzata Znojek, Wojciech Kaptur

   

   

  Firma w testamencie? Obejrzyj film instruktażowy o biznesowej sukcesji lub odiwedź www.zmianawarty.pl 

   

  Tagi składki ZUS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowa