Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  30.05.2012

  Czy spółka komandytowa może zakładać i prowadzić niepubliczne przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe?

  Czy spółka komandytowa może zakładać i prowadzić niepubliczne przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe?

  Naszym zdaniem tak, jednak organy administracji publicznej prezentują odmiennie stanowisko opierając je na literalnym brzmieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.


  Art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazując podmioty mogące zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowe wymienia bowiem wyłącznie: jednostki samorządu terytorialnego, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne. Podobnie, art. 82 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, że do zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół oraz innych placówek o takim charakterze uprawnione są jedynie osoby prawne i osoby fizyczne. Literalnie interpretując wskazane przepisy, rzeczywiście należałoby dojść do wniosku, że spółki komandytowe będąc spółkami osobowymi pozbawionymi osobowości prawnej nie należą do żadnej z wymienionych w ustawie kategorii, a więc nie mogą zakładać i prowadzić niepublicznych placówek oświatowych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na treść art. 331 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadającymi zdolność prawną (a więc także do spółek komandytowych), stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Wobec tego wspomniane wyżej przepisy ustawy o systemie oświaty powinny mieć odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej.

   

  Warto jednocześnie wskazać, że przytoczony wyżej przepis Kodeksu cywilnego został wprowadzony w momencie, gdy art. 5 ust. 2 oraz art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty posiadały już swoje obecne brzmienie. Można zatem przyjąć, iż gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie stosowania art. 331 Kodeksu cywilnego do omawianego wyżej przypadku, dokonałby jednoczesnych zmian w ustawie o systemie oświaty.


  Niestety z naszego doświadczenia wynika, że gminne Wydziały Oświaty zajmujące się rejestracją przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych, trzymając się literalnego brzmienia przepisów nie zgadzają się na zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświaty przez podmioty niewymienione wprost w ustawie. W związku z powyższym akceptują podjęcie tej działalności jedynie przez dwa rodzaje spółek, tj. spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Naszym zdaniem nie jest to jednak postępowanie prawidłowe.

   

  Paweł SkurzyńskiTomasz Rutkowski

  Tagi spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa