Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  13.06.2012

  Czy spółka komandytowa może mieć równocześnie nazwę i firmę?

  Czy spółka komandytowa może mieć równocześnie nazwę i firmę?

  Nie, spółka komandytowa nie może mieć równocześnie firmy i nazwy. Wynika to stąd, że zakresy znaczeniowe słów „firma” i „nazwa” w odniesieniu do spółki komandytowej się ze sobą pokrywają. Firma spółki komandytowej to jej nazwa. Słowo "firma" w języku prawnym  i prawniczym oznacza nazwę (nazwę własną), pod którą przedsiębiorca, czyli spółka komandytowa, prowadzi działalność gospodarczą.


  Pod firmą musi działać nie tylko spółka handlowa. Prawo i obowiązek używania firmy ma każdy przedsiębiorca, czyli każdy podmiot prawa cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli tzw. ułomna osoba prawna), który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że każdy podmiot mający status przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjnoprawną, podlega przepisom Kodeksu cywilnego o firmie. Wyjątkiem są spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), które nawet gdy nie są przedsiębiorcami (np. prowadzą tylko działalność charytatywną) również muszą działać pod firmą. Obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych.

   

  Nazwę (a nie firmę) posiadają wszelkie podmioty, które nie są przedsiębiorcami. Dla przykładu można wskazać stowarzyszenia, fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej.


  Pomiędzy posługiwaniem się nazwą a firmą istnieje wiele odmienności. Obowiązują różne zasady przy tworzeniu, używaniu i dysponowaniu firmą oraz nazwą. Różny jest również zakres ochrony firmy i nazwy.  Ale to jest temat na szersze opracowanie wykraczające poza ramy strony Komandytowa.pl.

   

  Aleksander Gałek

  Tagi firma spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi firma spółka komandytowa