Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  19.02.2014

  Czy przy zmianie siedziby spółki komandytowej trzeba składać w urzędzie skarbowym nową umowę najmu?

  Czy przy zmianie siedziby spółki komandytowej trzeba składać w urzędzie skarbowym nową umowę najmu?

  Nie.

  Wymóg dołączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w której znajduje się siedziba (czyli najczęściej umowy najmu) został przewidziany w art. 19b ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpis złożonego dokumentu sąd rejestrowy przesyła z kolei do urzędu skarbowego. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie podmiotów, które składają wniosek o pierwszy wpis do KRS, a nie tych, które dokonują aktualizacji wpisu. Oznacza, to że umowę najmu należy dołączyć jedynie do wniosku o rejestrację spółki komandytowej w KRS, ale już nie w przypadku wniosku o zmianę wpisu dotyczącego nowej siedziby spółki.

   

  Niestety urzędy skarbowe nie dostrzegały tego niuansu i notorycznie wzywały spółki zmieniające siedzibę do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości. Gdy zwracano im uwagę, że aktualnie obowiązująca ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie przewidują obowiązku złożenia takiego dokumentu w przypadku zmiany siedziby spółki, to powoływały się na ogólne przepisu Ordynacji podatkowej uprawniające organy skarbowe do żądania od podatników niezbędnych w ich ocenie dokumentów.

  Kwestia ta znalazła wreszcie rozstrzygnięcie sądowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 stycznia 2014 roku (I SA/Gd 1401/13) stwierdził, że ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie przewiduje obowiązku przedkładania przed podmiot żadnych dodatkowych dokumentów, poza wnioskiem zawierającym dane określone we wspomnianej ustawie. W konsekwencji urząd skarbowy nie ma prawa wymagać od podmiotu aktualizującego dane zawarte w zgłoszeniu identyfikacyjnym żadnych dokumentów poza wnioskiem, w tym również umowy najmu siedziby.

  Martyna Piaskowska

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa