Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  11.08.2015

  Czy prowadzenie spraw spółki podlega opodatkowaniu VAT?

  Czy prowadzenie spraw spółki podlega opodatkowaniu VAT?

  Tak. Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 1 lipca 2015 r. (nr PT8.8101.280.2015TKE) uznał, że prowadzenie spraw spółki komandytowej za wynagrodzeniem przez jej komplementariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Prowadzenie spraw spółki komandytowej za wynagrodzeniem

  Nie rzadko zdarza się, że komplementariusz (najczęściej spółka kapitałowa) spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie jej spraw.

  Podatnicy, w związku w wątpliwościami dotyczącymi konieczności opodatkowania powyższego wynagrodzenia VATem występowali z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których organy podatkowe wyrażały niejednolite stanowisko.

  Minister Finansów rozwiewa wątpliwości

   

  1 lipca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której rozwiał wątpliwości podatników oraz zmienił z urzędu wydane interpretacje indywidualne sprzeczne z wyrażonym przez Niego poglądem, że wynagrodzenie komplementariusza otrzymywane za prowadzenie spraw spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Interpretacja ogólna rozstrzyga wątpliwości dotyczące definiowania pojęcia „świadczenia usług”. Ma ono bowiem bardzo szeroki zakres i zdaniem Ministra Finansów nie obejmuje tylko działań podatników, ale także zobowiązania do powstrzymywania się od dokonywania czynności oraz do tolerowania pewnych czynności lub sytuacji. Specjaliści PragmatIQ zauważają, że „świadczeniem usług” będzie więc każde zachowanie podatnika w stosunku do innego podmiotu.

  Zgodnie z powyższym, prowadzenie spraw spółki przez jej komplementariusza, za które dostaje wynagrodzenie powinno być uznane za świadczenie usług (zgodne z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) oraz opodatkowane stawką VAT w wysokości 23% i udokumentowane fakturą.

   

  Dowiedz się więcej o spółce komandytowej! Zamów V wydanie książki “Komandytowa” w wygodnej formule pytań i odpowiedzi, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania!   Wynagrodzenie komplementariusza opodatkowane VAT

  Stanowisko Ministra Finansów znajduje swoje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych, przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 40/14 oraz I FSK 170/14 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1402/14.

   

  O tym czy warto przewidzieć w umowie spółki wynagrodzenie dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki i jak to zrobić przeczytasz natomiast w artykule Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej. Czy warto je wprowadzić w umowie?


  Dominika Widła

  Tagi komplementariusz VAT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz VAT