Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  02.12.2011

  Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce komandytowej muszę opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) w podwójnej wysokości?

  Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce komandytowej muszę opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) w podwójnej wysokości?

  Tak, będzie miał Pan obowiązek uiszczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zarówno z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, jak i bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.


  W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma bowiem - w przeciwieństwie do zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS), o który pisaliśmy tutaj - możliwości wyboru działalności, z której opłaca się składkę.


  Co więcej, zgodnie z art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdyby był Pan wspólnikiem kilku spółek komandytowych (a także innych spółek osobowych lub jednoosobowej spółki z o.o.) składkę na ubezpieczenie zdrowotne należałoby opłacać odrębnie od każdej z tych spółek.

  W przypadku wspólnika spółki komandytowej podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – jej aktualną wysokość można znaleźć tutaj. Kwota miesięcznej składki wynosi 9 % podstawy.


  Warto jednak pamiętać, że jeśli spółka komandytowa i działalność gospodarcza będą przynosiły dochód powodujący konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, to tylko ok. 14 % kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie rzeczywistym obciążeniem finansowym.


  Zgodnie bowiem z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należny podatek dochodowy jest pomniejszany o kwotę zapłaconych składek, nie przekraczających jednak 7,75 % podstawy ich wymiaru.

   

  Aleksander Gałek

  Tagi składki ZUS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowa