Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.04.2021

  Czy piętrowa wypłata starych zysków ze spółki komandytowej jest neutralna podatkowo?

  Czy piętrowa wypłata starych zysków ze spółki komandytowej jest neutralna podatkowo?

  Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych wprowadziło co do zasady podwójne opodatkowanie dochodów wypłacanych wspólnikom. Pojawiły się jednak pytania, czy podwójne opodatkowanie będzie miało zastosowanie również do zysków wygenerowanych w okresach wcześniejszych, wypłacanych w ramach wielopoziomowych struktur kapitałowych.

   

   

  Spółki komandytowe a CIT

   

  Wraz z początkiem 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte przepisami ustawy o CIT. W związku z tym, ich dochody są opodatkowane dwuetapowo: na poziomie samej spółki oraz na poziomie wspólników przy podziale zysku.

   

  Więcej na temat opodatkowania spółek komandytowych można przeczytać w artykule CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?

   

  Piętrowe struktury ze spółką komandytową

   

  Spółki komandytowe z uwagi na jednokrotne opodatkowanie i ograniczoną odpowiedzialność były dotychczas często wykorzystywane jako spółki operacyjne w grupach kapitałowych. Nie płaciły one podatku od swoich dochodów, gdyż te były rozliczane na bieżąco przez ich wspólników (np. spółki holdingowe), a późniejsza wypłata zysków była już neutralna podatkowo.

   

  Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r. w przypadku skorzystania z odroczenia stosowania przepisów) wypłata zysków ze spółki komandytowej jest traktowana podatkowo tak jak dywidenda w spółce z o.o., w związku z czym może ona wiązać się z koniecznością pobrania podatku.

   

  Może się także zdarzyć, że spółka komandytowa będąca na niższym poziomie struktury kapitałowej posiada niepodzielone zyski, zgromadzone w latach poprzednich. Pojawia się zatem pytanie, czy wypłacenie ich na rzecz bezpośredniego wspólnika i ewentualna dalsza ich dystrybucja dokonane po uzyskaniu statusu podatnika CIT będą wiązały się z koniecznością pobrania podatku od dywidendy, czy też będą neutralne podatkowo.

   

  Piętrowa wypłata starych zysków bez podatku

   

  Z taką wątpliwością do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciła się niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komandytariuszem polskiej spółki komandytowej, która z kolei jest komandytariuszem w innej spółce komandytowej. Dotychczasowe rozliczenia polegały na tym, że dochody obu spółek komandytowych były rozliczane ostatecznie przez spółkę z o.o.

   

  W spółce będącej na najniższym poziomie struktury znajdują się niepodzielone zyski z lat ubiegłych, których wypłata nastąpi najprawdopodobniej po uzyskaniu przez spółkę statusu podatnika CIT. Spółka z o.o. zaprezentowała stanowisko, że taka wypłata będzie neutralna podatkowo, ponieważ wypłacane zyski powstały przed objęciem spółek komandytowych przepisami ustawy o CIT. Co więcej podatek nie powinien wystąpić także w przypadku dalszej dystrybucji tych zysków na rzecz spółki z o.o.

  Stanowisko to potwierdził Dyrektor krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.444.2020.1.JC . Powołał się przy tym na przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o CIT, które stanowią, że do dochodów osiągniętych przed wejściem w życie nowych regulacji, stosuje się zasady dotychczasowe. Skoro zatem dochody osiągane przez spółki komandytowe były opodatkowane przez spółkę z o.o. proporcjonalnie do jej udziału w zyskach, to nie mogą być one ponownie opodatkowane. Dotyczy to zarówno wypłaty zysków z jednej spółki komandytowej do drugiej, jak również dalszej wypłaty na rzecz spółki z o.o.

   

  Reasumując, dochody osiągnięte i opodatkowane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatników CIT mogą być z nich wypłacone z zachowaniem neutralności podatkowej takiej operacji, również w przypadku piętrowej struktury kapitałowej. Ta neutralność podatkowa będzie zachowana niezależnie od terminu wypłaty, tj. może do niej dojść już po objęciu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Co więcej, na neutralność podatkową takiego działania nie będzie mieć wpływu także ewentualna zamiana ról poszczególnych wspólników spółek komandytowych (np. zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza).

   

  Więcej na temat wypłaty zysków ze spółki komandytowej po zamianie ról komandytariuszy i komplementariuszy piszemy w artykule Zamiana ról w spółce komandytowej a wypłata zysków z lat ubiegłych.

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

  Tagi CIT grupa spółek podział zysku spółka komandytowa wypłata ze spółki zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT grupa spółek podział zysku spółka komandytowa wypłata ze spółki zmiany w CIT