Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  19.07.2013

  Czy określając w umowie spółki komandytowej zasady podziału zysku tej spółki, konieczne jest sztywne przypisanie wspólnikom określonych udziałów w zysku, czy też można określić jakieś elastyczne kryteria jego podziału?

  Czy określając w umowie spółki komandytowej zasady podziału zysku tej spółki, konieczne jest sztywne przypisanie wspólnikom określonych udziałów w zysku, czy też można określić jakieś elastyczne kryteria jego podziału?

  Określając w umowie spółki komandytowej zasady podziału zysku pomiędzy jej wspólników, nie ma konieczności przypisywania wspólnikom z góry określonych sztywnych udziałów w zysku spółki (tj. np. A ma zawsze 30%, B zawsze 60%, a C zawsze 10%). Można bowiem określić w umowie spółki komandytowej elastyczne zasady uczestniczenia przez jej wspólników w zysku spółki, które uzależnione będą od zajścia określonych przesłanek wskazanych w umowie spółki.

   

  Przykładowo, aby osiągnąć następujące cele, można wskazać w umowie spółki komandytowej następujące zasady podziału jej zysku:

   

  1. aby udział w zysku spółki komandytowej odzwierciedlał zaangażowanie wspólników w prowadzenie jej spraw na określonym etapie jej działalności, można np. wskazać, że w 1 roku wspólnicy A i B będą uczestniczyć po równo w zysku spółki, w następnym roku A będzie miał prawo do 60% a B do 40% zysku, a w kolejnym A do 70% a B tylko do 30% zysku;
  2. aby zapewnić w pierwszej kolejności uzyskanie przez określonych wspólników zagwarantowanego im „zwrotu” zainwestowanego kapitału, można np. wskazać, że do czasu otrzymania przez A i B łącznego zysku w wysokości 50.000 zł, zarówno A, jak i B będą mieć prawo do 49% zysku, a C i D do zysku w wysokości po 1%, natomiast po ziszczeniu się wskazanej przesłanki każdy wspólnik będzie miał prawo do równego udziału w zysku w wysokości po 25%;
  3. aby doprowadzić do wykonania przez określonego wspólnika w określonym czasie wskazanego w umowie spółki zadania, można np. wskazać, że jeżeli dzięki umiejętnościom menedżerskim A prowadzony przez spółkę hotel zacznie generować w okresie 3 lat od założenia spółki zyski na określonym poziomie to udział w zysku A wzrośnie z 20% do 50%.

   

  Warto jednocześnie zaznaczyć, iż dopuszczalne jest wskazanie w umowie spółki komandytowej, że określone zasady uczestniczenia przez jej wspólników w zysku będą obowiązywać tylko wtedy, gdy wspólnicy jednomyślnie nie postanowią inaczej. Czyni to zasady podziału zysku spółki jeszcze bardziej elastycznymi, gdyż każdorazowo wspólnicy mogą zgodnie określić najodpowiedniejszy dla nich sposób podziału zysku.

   

  W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów w spółce, warto szczególną uwagę poświęcić kwestiom związanym z podziałem zysku. O tym jak prawidłowo go określić możesz przeczytać w naszym w artykule  Podział zysku w spółce komandytowej – jak go ukształtować?

   

  Tomasz Rutkowski

  Tagi spółka komandytowa zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zysk