Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  16.12.2011

  Czy obowiązek podatkowy wspólników sp.k powstaje już, gdy spółka zawiera umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań i pobiera z tego tytułu zaliczki, czy dopiero przy zawieraniu ostatecznych umów sprzedaży?

  Czy obowiązek podatkowy wspólników sp.k powstaje już, gdy spółka zawiera umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań i pobiera z tego tytułu zaliczki, czy dopiero przy zawieraniu ostatecznych umów sprzedaży?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Samo otrzymanie zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej nie spowoduje konieczności zapłacenia zaliczki na podatek ani po stronie komandytariusza ani komplementariusza. Obowiązek uiszczenia zaliczek na podatek może powstać dopiero po osiągnięciu przychodu podatkowego tj. po zawarciu definitywnych umów sprzedaży nieruchomości w formie aktów notarialnych.


  Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT) w momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży nie powstanie w ogóle przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód będzie należało rozpoznać dopiero, gdy zostaną zawarte definitywne umowy sprzedaży nieruchomości.

   

   

  Z kolei, zgodnie z przyjętą w ustawach podatkowych zasadą tzw. transparentności spółek osobowych, środki stanowiące przychody spółki komandytowej już w momencie ich powstania są automatycznie przychodami jej wspólników. Każdy ze wspólników opodatkowuje na bieżąco przypadające na niego (zgodnie z prawem do udziału w zysku) dochody uzyskiwane przez spółkę (dochód spółki = dochód wspólników). Z podatkowego punktu widzenia nie jest więc już istotne czy wspólnicy otrzymują wypłaty z zysku (zaliczki), czy też zatrzymują zyski w spółce.


  Biorąc to pod uwagę należy uznać, że w analizowanej sytuacji, do momentu zawarcia definitywnych umów sprzedaży, wspólnicy nie osiągną dochodu w rozumieniu ustaw o PIT i CIT, więc nie będą mieli obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek. Obowiązek uiszczenia zaliczek może wystąpić dopiero po zawarciu definitywnych umów sprzedaży i to niezależnie od tego, czy nastąpi wtedy jakakolwiek wypłata z zysku (zaliczki na poczet zysku).

   

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa