Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  13.06.2022

  Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki – czy można ją ograniczyć?

  Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki – czy można ją ograniczyć?

  Komplementariusz jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

  Istnieją jednak pewne rozwiązania prawne, aby tę odpowiedzialność złagodzić, a nawet całkowicie jej uniknąć. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak to zrobić.

   

  Odpowiedzialność w spółce komandytowej

   

  W spółce komandytowej istnieją dwa rodzaje wspólników – komplementariusz oraz komandytariusz.

   

  Komplementariusz jest wspólnikiem co do zasady uprawnionym do zarządzania całością spraw spółki – zarówno do prowadzenia jej spraw wewnętrznych, jak i do reprezentowania spółki w obrocie gospodarczym. Wiąże się to jednak ze zwiększonym ryzykiem. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest subsydiarna, to znaczy, że wspólnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności tylko wówczas, gdy spółka nie będzie mogła spłacić długów ze swojego majątku. Należy zaznaczyć, że nie można ograniczyć odpowiedzialności komplementariusza – każde postanowienie umowne w tym przedmiocie będzie nieważne. Są jednak pewne rozwiązania prawne, które pozwalają na złagodzenie odpowiedzialności komplementariusza.

   

  Jedną z możliwości, będzie precyzyjne opisanie w umowie spółki sposobu rozliczeń między wspólnikami. W przypadku, gdy komplementariusz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki, po spłacie będzie mógł on ubiegać się o zwrot wydatków w odpowiedniej części od pozostałych wspólników.

   

  Drugą opcją, jest możliwość porozumienia się między wspólnikami i zawarcia w umowie klauzuli ograniczającej (a nawet wyłączającej) odpowiedzialność komplementariusza na rzecz komandytariuszy. W takim wypadku zobowiązanymi do spłaty wierzytelności będą komandytariusze.

   

  Należy jednak pamiętać, że powyższe rozwiązania są skuteczne jedynie pomiędzy wspólnikami. W oczach wierzycieli, to wciąż komplementariusz jest osobą, która w całości odpowiada za zobowiązania spółki.

   

  Zmiana komplementariusza w komandytariusza

   

  Rozwiązaniem, które nie jest co prawda ograniczeniem odpowiedzialności komplementariusza, ale wywiera taki skutek, jest zamiana roli wspólnika z komplementariusza, na komandytariusza spółki. Jeżeli nie ma konieczności, aby komplementariusz dalej pełnił taką rolę w spółce, zmiana roli będzie rozwiązaniem pozwalającym najskuteczniej ograniczyć odpowiedzialność osobistą wspólnika. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona wyłącznie do określonej w umowie spółki sumy komandytowej, a jeżeli wniesie on do spółki wkład przynajmniej równy tej sumie, zwolni się w ten sposób od odpowiedzialności majątkiem osobistym.  

   

  Komandytariusz modelowo nie jest uprawniony ani do reprezentowania spółki, ani do prowadzenia jej spraw. Można to jednak zmienić, udzielając komandytariuszowi prokury lub odpowiedniego pełnomocnictwa w kwestii podejmowania działań w obrocie gospodarczym w imieniu spółki. Ponadto w umowie spółki można przyznać komandytariuszowi prawo do zarządzania spółką. W ten sposób można zrównać status komandytariusza z kompetencjami komplementariusza, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka z uczestnictwa w spółce.

   

  Więcej o możliwościach kontrolowania spółki przez komandytariusza w artykule Czy można mieć jako wspólnik wpływ na spółkę komandytową i nie ponosić ryzyka biznesowego? 

   

  Gdyby jednak komandytariusz nie chciał mieć w spółce innych osób fizycznych, to może stworzyć konstrukcję: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W takim wypadku osoba fizyczna tworzy spółkę z o. o. i zostaje w niej Prezesem Zarządu. Następnie tworzy spółkę komandytową, w której spółka z o. o. zostaje komplementariuszem, a osoba fizyczna – komandytariuszem. W takiej formie prawnej odpowiedzialność przedsiębiorcy jest znikoma – zarówno jako wspólnik w spółce z o. o., jak i jako komandytariusz nie odpowiada majątkiem osobistym (jeśli pokryje sumę komandytową wkładem). Natomiast w spółce z o. o. należy jeszcze pamiętać o warunkach zwolnienia członków Zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki, tj. jeśli zajdzie taka konieczność, to we właściwym terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Więcej o tym w artykule: Czy członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej? 

   

  Więcej o konstrukcji sp. z o. o. sp. k. w artykule: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – co to jest? 

   

  Krzysztof Binkowski

  Kacper Chachurski

  Tagi komplementariusz odpowiedzialność spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz odpowiedzialność spółka komandytowa