Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  07.03.2019

  Czy możliwe jest przekształcenie spółki cywilnej w komandytową? Jeśli tak, to jak to najłatwiej zrobić?

  Tak, jest to możliwe. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyraźnie przewidują możliwość przekształcenia spółki cywilnej w każdą ze spółek prawa handlowego, w tym również w spółkę komandytową.

  O przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową warto pomyśleć, ponieważ pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy zachowaniu dotychczasowych korzystnych zasad opodatkowania wspólników.

  Pierwszym krokiem do dokonania takiego przekształcenia jest założenie spółki z o.o. przez wspólników spółki cywilnej. Następnie ta nowa spółka z o.o. powinna przystąpić jako nowy wspólnik do spółki cywilnej (najlepiej z małym wkładem i minimalnym udziałem w zysku). Spółka z o.o. będzie w przekształconej spółce komandytowej komplementariuszem, natomiast dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej – komandytariuszami, co pozwoli ograniczyć ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

  Po wykonaniu tych kroków można przystąpić już do właściwej procedury przekształcenia. Przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę komandytową możemy skorzystać z tzw. trybu uproszczonego. Różni się on tym od zasadniczej procedury przekształcenia, że nie jest konieczne sporządzanie planu przekształcenia, ani poddawanie tego planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. Istotnie skraca to czas procedury przekształcenia spółki cywilnej w komandytową. Wystarczy bowiem jedna wizyta u notariusza, podczas której konieczne będzie:

   

  1. powzięcia jednogłośnej uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w komandytową,
  2. zawarcie umowy spółki komandytowej.

  Ze wskazanej uproszczonej procedury przekształcenia można jednak skorzystać jedynie wtedy, gdy z umowy spółki cywilnej wynika, że wszyscy jej wspólnicy byli uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. W razie odmiennej treści umowy spółki cywilnej, aby móc skorzystać z trybu uproszczonego, zalecana jest jej zmiana - jeszcze przed rozpoczęciem procedury przekształcenia.

  Ostatnim etapem jest złożenie wniosku do KRS o rejestrację spółki komandytowej. Przekształcenie nastąpi z momentem wpisu spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS.

  Już po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową należy wykreślić dotychczasowych wspólników spółki cywilnej z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, gdy nie prowadzą oni innej, niezależnej działalności, a jeżeli ją prowadzą - odpowiednio zmodyfikować dane objęte wpisem. Ponadto przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową będzie wiązało się z przejściem spółki na pełną księgowość i obowiązkiem rozpoczęcia prowadzenia przez przekształconą spółkę komandytową ksiąg rachunkowych (jeśli spółka cywilna do tej pory ich nie prowadziła).

  Tomasz Rutkowski

   

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa