Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  22.01.2014

  Czy możliwa jest rejestracja przez Internet spółki komandytowej tak jak to jest w przypadku spółki z o.o.?

  Czy możliwa jest rejestracja przez Internet spółki komandytowej tak jak to jest w przypadku spółki z o.o.?

  Aktualizacja: Czytając nasz artykuł, weź pod uwagę, że napisaliśmy go już jakiś czas temu. Bardziej aktualne informacje na temat spółki przez Internet znajdziesz w naszym artykule Spółka komandytowa – coraz więcej zmian dokonasz przez Internet!

   

   

  Obecnie nie, ale zgodnie z planami Ministerstwa Sprawiedliwości ma to być możliwe od 1 stycznia 2015 roku.


  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje między innymi wprowadzenie możliwości zakładania spółki komandytowej i jawnej przez Internet – na wzór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą można zakładać w ten sposób od początku 2012 roku (tzw. S24).


  Jak zapisano w uzasadnieniu założeń do projektu elektroniczną rejestrację spółki komandytowej i jawnej zamierza się wprowadzić na skutek sukcesu, jakim okazało się wprowadzenie elektronicznej rejestracji spółki z o.o. W grudniu 2012 r. rejestrowano w tym trybie 26% spółek z o.o. rejestrowanych w tym miesiącu, a w całym roku 2012 liczba takich spółek to ponad 15% ogólnej liczby nowych spółek z o.o., przy czym ich udział wzrasta od ok. 4% w styczniu 2012 r. do ok. 26% w grudniu 2012 r.


  Założenie spółki komandytowej oraz zmiana umowy spółki bez wychodzenia z domu

   

  Podobnie, jak w przypadku S24 będzie możliwe założenie spółki komandytowej bez udziału notariusza, lecz przy pomocy wzorca umowy zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Nowością będzie możliwość dokonania zmiany umowy spółki komandytowej przez Internet. Taka zmiana będzie mogła dotyczyć ściśle określonych zapisów umowy (na aktualnym etapie legislacyjnym zapisy, które będą mogły być zmienione nie zostały jeszcze sprecyzowane). Oprócz tego, ustawodawca planuje umożliwić dokonywanie przez stronę www czynności polegających m.in. na ustanowieniu prokury, zmianie adresu spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika (czyli w praktyce na zmianę wspólnika w spółce) czy też rozwiązaniu spółki zawiązanej przez Internet.


  Projekt założeń przewiduje również wprowadzenie możliwości dokonywania zmian umowy spółki z o.o. przez Internet, co obecnie nie jest możliwe.
  Ustawodawca planuje pójść krok dalej niż to zrobił w przypadku S24 i umożliwić wnoszenie do spółek (jawnych, komandytowych oraz z o.o.) zakładanych przez Internet niektórych wkładów niepieniężnych takich jak własność rzeczy ruchomych, praw do programów komputerowych czy też pracy wspólnika. Jednak wciąż nie będzie możliwe wnoszenie wkładów wymagających szczególnej formy wniesienia, czyli np. nieruchomości lub przedsiębiorstwa.


  Podpis elektroniczny


  Dla czynności dokonywanych z wykorzystaniem Internetu i dotyczących spółek jawnych oraz komandytowych projekt założeń przewiduje wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Nie przewiduje się zwykłego podpisu elektronicznego (którego utworzenie w praktyce sprowadza się do rejestracji konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), jak przy S24. Uzasadnia się to większym zakresem odpowiedzialności wspólników spółek osobowych w porównaniu do wspólników spółki z o.o.


  Zmiany w opłatach i podatku od czynności cywilnoprawnych


  Ustawodawca w projekcie założeń przewiduje wprowadzenie niższych opłat sądowych za dokonywanie rejestracji spółek (jawnych, komandytowych oraz z o.o.) przez Internet jak i za dokonywanie zmian wpisów przez strony www. Opłaty te mają odpowiednio wynosić – 250 zł za rejestrację (obniżka o 250 zł w porównaniu do zwykłego trybu zakładania spółki) oraz 200 zł za zamianę wpisu (obniżka o 50 zł w porównaniu do tradycyjnego trybu).
  Zgodnie z założeniami wspólnicy zakładający spółki nie będą już musieli pamiętać o konieczności późniejszej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Będzie on uiszczany razem z opłatą sądową, a następnie przekazywany przez sąd na właściwe konto urzędu skarbowego.


  Bez wzorów podpisów


  Ustawodawca przewiduje również odstąpienie od składania do KRS jakichkolwiek wzorów podpisów osób pełniących funkcje reprezentacyjne w spółkach, uzasadniając to niedokonywaniem porównań podpisów złożonych na wnioskach, dokumentach spółki z wzorami podpisów złożonymi do KRS.
  Niewątpliwie wszelkie powyższe zmiany idą w dobrym kierunku. Większa informatyzacja procesu zakładania oraz zmian w umowach spółek prowadzi do znacznego przyspieszenia procedur rejestracyjnych oraz do zaoszczędzenia pieniędzy przez wspólników. Należy tylko trzymać kciuki, aby żadne nieprzewidziane wydarzenia nie spowodowały odsunięcia planowanych zmian, które zgodnie z bieżącymi planami mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.


  Witold Chmarzyński, Magdalena Bobowicz

   

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki