Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  15.04.2011

  Czy koszty usługi prawnika przygotowującego umowę spółki i koszty notariusza, u którego będzie podpisana umowa spółki komandytowej, stanowią koszty uzyskania przychodów dla wspólników spółki?

  Czy koszty usługi prawnika przygotowującego umowę spółki i koszty notariusza, u którego będzie podpisana umowa spółki komandytowej, stanowią koszty uzyskania przychodów dla wspólników spółki?

  Koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej nie będą stanowiły dla wspólników kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych (m.in. interpretacja IS w Warszawie  z 8.01.2010 r. sygn. IPPB1/415-764/09-8/ES) wydatki te należą do innego źródła przychodów - przychodów z praw majątkowych. Oznacza to, że opłaty notarialne będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych tylko w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej. Odnosi się to również do kosztów sądowych związanych z rejestracją spółki oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy sporządzaniu umowy spółki (pisaliśmy już o tej kwestii tutaj). Są to bowiem wydatki ściśle powiązane z powstaniem spółki, a nie z jej działalnością gospodarczą.

   

  Inaczej przedstawia się kwestia zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi prawnika i inne usługi doradcze pośrednio związane z utworzeniem spółki komandytowej. Organy podatkowe wskazują, że te wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej pod warunkiem wykazania, że ich poniesienie było racjonalne i choćby pośrednio przyczyniło się do uzyskania przychodów z działalności gospodarczej (tak m.in. interpretacja IS w Warszawie z 19.12.2008 r. sygn. IPPB1/415-1141/08-2/AG). Koszty usług prawnych i innych usług doradczych są bowiem związane nie tylko z samym powstaniem spółki, ale obejmują w znacznej mierze doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej czy analizę ekonomicznej opłacalności działalności spółki.

  Tagi księgowość PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość PIT