Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  21.12.2018

  Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?

  Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby prawne, spełniające określone warunki, zyskały możliwość opodatkowania swoich dochodów obniżoną stawką podatku dochodowego (CIT) w wysokości 9%. Z takiej możliwości podatnicy mogą skorzystać również w odniesieniu do przychodów uzyskanych za pomocą spółki komandytowej.

   

  Nowa obniżona stawka CIT w wysokości 9%

   

  Osoby prawne mogą zastosować w danym roku podatkowym stawkę 9% CIT pod warunkiem, że:

  • posiadają status małego podatnika tj. wartość osiągniętego przez nie przychodu ze sprzedaży brutto (czyli z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro lub rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym, oraz
  • przychody netto (czyli bez VAT), jakie osiągnęły w roku podatkowym (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.

   

  Dodatkowo, nowe regulacje przewidują, czasowe ograniczenie w zastosowaniu stawki 9%, dla nowopowstałych podatników oraz podatników dokonujących podziału lub wnoszących wkład niepieniężny. Szczegółowe zasady stosowania stawki 9% CIT zostały omówione przez nas w artykule Zmiany w CIT od 2019 r. – dla kogo obniżona stawka 9%?

   

   

  Opodatkowanie komplementariusza będącego podatnikiem CIT

   

  Z uwagi na możliwość ograniczenia odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, w praktyce gospodarczej często rolę komplementariusza pełni spółka kapitałowa (np. sp. z o.o.). Spółki kapitałowe są podatnikami CIT (w przeciwieństwie do spółek komandytowych, które są transparentne podatkowo), w związku z czym rozpoznają przychody i koszty podatkowe proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, a osiągnięte dochody opodatkowują CIT (według stawki 9% lub 19%).

   

  Każda spółka kapitałowa będąca komplementariuszem musi pamiętać o zachowaniu podziału przychodów uzyskiwanych ze spółki komandytowej na odpowiednie źródła - przychody z zysków kapitałowych lub pozostałe przychody. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Źródło przychodów spółki kapitałowej będącej wspólnikiem w spółce komandytowej – zmiany od 1 stycznia 2018 roku

   

  9% CIT dla komplementariusza
   

  Zatem komplementariusz, który spełnia określone przesłanki (tj. posiada status małego podatnika / rozpoczyna działalność w danym roku podatkowym oraz nie przekracza limitu przychodów netto w danym roku podatkowym), może zastosować obniżoną stawkę również do przychodów (dochodów) uzyskiwanych za pomocą spółki komandytowej (jeśli sp. z o.o jest komandytariuszem to również może skorzystać z tej stawki). Wyjątek stanowią przychody zakwalifikowane do źródła „przychody z zysków kapitałowych”, które niezależnie od spełnienia ww. warunków, są opodatkowane według stawki 19%.
   

  Paulina Machińska

  Tagi CIT komplementariusz

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT komplementariusz