14.11.2011

  Czy komandytariusz w spółce komandytowej płaci składki ZUS, gdy posiada jednoosobową działalność, od której składki te już opłaca?

  Czy komandytariusz w spółce komandytowej płaci składki ZUS, gdy posiada jednoosobową działalność, od której składki te już opłaca?

  Nie, komandytariusz nie ma obowiązku jednoczesnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. składki ZUS) zarówno z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i z tytułu bycia komandytariuszem w spółce komandytowej.


  Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej u.s.u.s.) prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej i bycie wspólnikiem w spółce osobowej (np. komandytowej) to dwa rodzaje tzw. działalności pozarolniczej, która jest jednym z tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym wskazanym w u.s.u.s.. Na podstawie art. 9 ust. 3. u.s.u.s. osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi tylko z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Oznacza to, że może Pan wybrać, czy będzie Pan opłacał składki ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, czy z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej.


  Wysokość składki komplementariusza będzie ustalana na takich samych zasadach jak wysokość składki indywidualnego przedsiębiorcy. Podstawą wliczenia składek jest więc kwota zadeklarowana przez ubezpieczonego nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Informację o aktualnej kwocie przeciętnego wynagrodzenia i wysokości składek można znaleźć tutaj.


  Warto pamiętać, że komandytariusz nie ma możliwości skorzystania z możliwości opłacania tzw. „małego ZUS-u” czyli składek obliczanych od 30% minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18a u.s.u.s. możliwość opłacania obniżonych składek przez dwa pierwsze lata działalności jest bowiem zarezerwowana tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w spółce cywilnej.

  Tagi składki ZUS spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS spółka komandytowa