Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  15.08.2012

  Czy jest możliwe ustanowienie przez komplementariusza spółki komandytowej pełnomocnika, który będzie reprezentować spółkę komandytową?

  Czy jest możliwe ustanowienie przez komplementariusza spółki komandytowej pełnomocnika, który będzie reprezentować spółkę komandytową?

  Tak, istnieje możliwość ustanowienia przez komplementariusza pełnomocnika spółki komandytowej.

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Pełnomocnictwo do dokonania zwykłych czynności spółki (tzw. pełnomocnictwo ogólne), może być udzielone przez każdego z komplementariuszy mających prawo prowadzenia spraw spółki samodzielnie, chyba że inny komplementariusz złoży sprzeciw lub umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania czynności przekraczających zwykłe czynności spółki, to do decyzji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa należy odpowiednio zastosować zasady przewidziane do podejmowania decyzji w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki. Jeżeli umowa spółki nie wypowiada się na ten temat, do udzielenia pełnomocnictwa do czynności przekraczających zwykłe czynności spółki niezbędne będzie współdziałanie wszystkich komplementariuszy oraz zgoda wszystkich komandytariuszy.

   

  Odnośnie formy pełnomocnictwa należy stosować art. 99 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jeśli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (np. do sprzedaży nieruchomości niezbędne będzie pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego).

   

  Fakt udzielenia pełnomocnictwa nie jest odnotowywany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

   

  Spółka komandytowa może również udzielić prokury.

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa