Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  03.04.2014

  Czy istnieją jakieś ograniczenia dla określonych podmiotów w możliwości zostania wspólnikiem w spółce komandytowej?

  Czy istnieją jakieś ograniczenia dla określonych podmiotów w możliwości zostania wspólnikiem w spółce komandytowej?

  Tak.


  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wspólnikami w spółkach komandytowych (zarówno w roli komplementariusza jak i komandytariusza) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane niekiedy ułomnymi osobami prawnymi (czyli np. spółki osobowe).


  Polskie prawo jak i doktryna ogranicza jednak pewne podmioty w prawie uczestnictwa w spółce komandytowej.


  Osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych (np. osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby poniżej 13. roku życia) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby ubezwłasnowolnione częściowo oraz osoby między 13. a 18. rokiem życia) mogą być komandytariuszami w spółce komandytowej, jednak nie mogą już być komplementariuszami w tej spółce.

   

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą być wspólnikiem w spółce komandytowej jedynie w charakterze komandytariusza i to wyłącznie w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.


  Wspólnikiem w spółce komandytowej nie może być spółka cywilna (ale wspólnikami mogą być jej wspólnicy), ani tzw. spółka cicha (ale może być nim wspólnik cichy i jego kontrahent).


  Adwokaci oraz radcowie prawni, w celu wykonywania swojego zawodu, mogą być wspólnikami jedynie w spółce komandytowej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni.


  Sędziowie oraz prokuratorzy nie mogą być wspólnikami w spółkach komandytowych.


  Posłowie i senatorowie mogą być wspólnikami spółki komandytowej pod warunkiem, że spółka ta nie wykorzystuje mienia państwowego lub komunalnego.

  Paweł Skurzyński

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy