Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  29.07.2014

  Czy gotówka i inne składniki majątkowe otrzymane przez wspólnika w wyniku rozwiązania sp.k. bez przeprowadzania jej likwidacji będą opodatkowane podatkiem dochodowym?

  Czy gotówka i inne składniki majątkowe otrzymane przez wspólnika w wyniku rozwiązania sp.k. bez przeprowadzania jej likwidacji będą opodatkowane podatkiem dochodowym?

  Nie, otrzymanie środków pieniężnych oraz innych składników majątku spółki osobowej przez wspólnika spółki w związku z jej rozwiązaniem bez przeprowadzania procesu likwidacji nie będzie skutkowało powstaniem po stronie wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie PIT.


  Warto nadmienić, że jeżeli wszyscy wspólnicy w spółce komandytowej działają w porozumieniu i nie ma pomiędzy nimi konfliktu, możliwe jest rozwiązanie takiej spółki bez przeprowadzania likwidacji.

   

  Sposób ustania bytu prawnego spółki, tj. likwidacja lub rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji, nie ma wpływu na sferę opodatkowania. Z założenia, likwidacja spółki osobowej jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Oznacza to, że wspólnicy takiej spółki nie muszą płacić podatku dochodowego od majątku otrzymanego w związku z jej likwidacją. Co istotne, zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników jako przychody i koszty z udziału w niej. Neutralność podatkowa środków pieniężnych wypłacanych wspólnikom z tytułu likwidacji spółki osobowej – jako uzyskanych przez spółkę w okresie jej funkcjonowania – wynika z faktu wcześniejszego uwzględnienia wartości tych środków pieniężnych dla potrzeb rozliczeń podatkowych jej wspólników będących podatnikami podatków dochodowych. Różnice między rozwiązaniem spółki przez likwidację, a rozwiązaniem bez jej przeprowadzania są tylko formalne oraz czasowe.  Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji jest szybsze, tańsze oraz wymaga przeprowadzenia mniejszej ilości czynności, ale wymaga zgodnego współdziałania wszystkich wspólników. Niemniej jednak zarówno likwidacja (klasyczny model likwidacji - w przypadku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego według ściśle określonej w kodeksie spółek handlowych procedury), jak i rozwiązanie spółki w trybie tzw. uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zmierza do ustania bytu prawnego spółki komandytowej.

  Ewentualny przychód po stronie wspólnika mógłby powstać jedynie w przypadku niepieniężnych składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej, jednakże dopiero w momencie zbycia otrzymanego w ten sposób składnika majątku, pod warunkiem, że zbycie to miałoby charakter odpłatny oraz nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej.

  Aktualna linia interpretacyjna w zakresie rozwiązania spółek osobowych bez przeprowadzania jej likwidacji jest korzystna dla podatników. Warto jednak pamiętać, że wnioski prezentowane przez organy w tym zakresie nie wynikają bezpośrednio z brzmienia ustawy o PIT, które wprost odwołuje się tylko do likwidacji. Jeśli więc wartość majątku, który ma być otrzymany w wyniku likwidacji spółki komandytowej ma być znaczna, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

  Dominika Widła

   

   

  Firma w testamencie? Obejrzyj film instruktażowy o biznesowej sukcesji lub odiwedź www.zmianawarty.pl 

   

  Tagi likwidacja spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi likwidacja spółka komandytowa