Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  08.04.2011

  Czy dopuszczalne jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego innego pełnomocnika spółki komandytowej niż prokurent?

  Czy dopuszczalne jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego innego pełnomocnika spółki komandytowej niż prokurent?

  Nie, nie jest to dopuszczalne. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie przewiduje możliwości ujawnienia w którymkolwiek dziale rejestru przedsiębiorców KRS pełnomocnika spółki komandytowej innego niż prokurent. Taka możliwość zarezerwowana jest jedynie dla spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz  jednostek badawczo-rozwojowych.

   

  Może to mieć szczególne znaczenie dla komandytariusza, ponieważ ma on możliwość reprezentowania spółki wyłącznie jako pełnomocnik. Powinien wówczas ujawnić drugiej stronie, że jest komandytariuszem i działa na podstawie pełnomocnictwa, wskazując również na jego zakres. Jeżeli tego nie zrobi, ponosi odpowiedzialność za skutki tej czynności całym swoim majątkiem. Najłatwiej byłoby w takich sytuacjach posługiwać się odpisem spółki z KRS, jednakże fakt ustanowienia komandytariusza (czy kogokolwiek innego) pełnomocnikiem spółki komandytowej nie podlega wpisowi do KRS. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest okazywanie drugiej stronie dokumentu pełnomocnictwa oraz zaznaczanie w treści zawieranej umowy (np. w nagłówku przy oznaczeniach stron i ich reprezentantów albo na końcu umowy przy podpisach stron), że spółkę komandytową reprezentuje komandytariusz, który działa na podstawie pełnomocnictwa, które zostało okazane drugiej stronie. Jeszcze dalej idącym rozwiązaniem jest załączenie tego pełnomocnictwa albo jego kopii do umowy jako załącznika. Jeżeli natomiast umowa zawierana jest ustnie, to komandytariusz może zabezpieczyć się np. odbierając od drugiej strony krótkie, pisemne oświadczenie, że zostało jej okazane pełnomocnictwo, na podstawie którego komandytariusz działał.

  Tagi pełnomocnictwo prokura

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo prokura