Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  23.12.2015

  Czy do spółki na Gibraltarze będącej wspólnikiem spółki komandytowej znajdą zastosowanie przepisy o CFC?

  Czy do spółki na Gibraltarze będącej wspólnikiem spółki komandytowej znajdą zastosowanie przepisy o CFC?

  Dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Przepisy te dotyczą dochodów zagranicznych spółek tworzonych przez polskich podatników. Czy spółka z Gibraltaru, będąca wspólnikiem w spółce komandytowej, jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o PIT i CIT?

  Na Gibraltarze funkcjonuje 10% podatek od spółek, jednak nie każda spółka jest jego podatnikiem. Podatek jest pobierany według zasady terytorialnej, a więc wyłącznie od dochodu uzyskanego na Gibraltarze.

  W przypadku gdy spółka na Gibraltarze jest wspólnikiem w sp. k. uzyskiwany przez nią z tego tytułu zysk będzie opodatkowany w Polsce, ponieważ spółka będzie prowadzić działalność poprzez położony na terenie Polski zakład. Jednak żeby spółka na Gibraltarze mogła być uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC) musi spełnić łącznie trzy warunki wskazane w ustawie o PIT i CIT:

   

  1) Poziom kontroli

  Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli nad spółką, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. W ustawie przyjęto wskaźnik kontroli na poziomie co najmniej 25%

  2) Przychody pasywne

  Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

  3) Niski poziom opodatkowania

  Trzecim warunkiem zastosowania przepisów o CFC jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki bądź zwolnienie albo wyłączenie z opodatkowania w tym państwie przychodów pasywnych, o których mowa w pkt 2.

  W przedstawionym przypadku, warunek drugi nie zostaje spełniony. Nie można zakwalifikować zysku otrzymanego od sp. k. do listy przychodów pasywnych wskazanych w przepisach ustaw podatkowych.

  A zatem, nie można uznać spółki z Gibraltaru za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustaw podatkowych. W związku z powyższym dochody otrzymywane przez spółkę z Gibraltaru nie zostaną opodatkowane wg przepisów o CFC.

  Marcin Szuflak

  Tagi spółka komandytowa wspólnik

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnik