Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  02.06.2016

  Czy do podejmowania uchwał wspólników w sp. z o.o. sp.k. potrzebny jest pełnomocnik z art. 210 k.s.h.?

  Czy do podejmowania uchwał wspólników w sp. z o.o. sp.k. potrzebny jest pełnomocnik z art. 210 k.s.h.?

  Znaczna część funkcjonujących na rynku spółek komandytowych składa się z komplementariusza będącego sp. z o.o. oraz komandytariuszy - osób fizycznych będących jednocześnie członkami zarządu tej sp. z o.o.

  Przy takiej strukturze wspólników, w głosowaniach nad podejmowaniem uchwał, będą brały udział osoby występujące w podwójnych rolach. Ta sama osoba będzie bowiem głosowała w imieniu własnym jako komandytariusz oraz jako członek zarządu w imieniu spółki z o.o. jako komplementariusza.

   

  Może się więc pojawić wątpliwość, czy ze względu na tę okoliczność oraz konieczność zabezpieczenia interesów komplementariusza, spółka z o.o. nie powinna być w tej sytuacji reprezentowana przez inną osobę, a mianowicie przez specjalnego pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h.

  Jest to kwestia o tyle istotna, że dla wyznaczenia pełnomocnika z art. 210 § 1 k.s.h. konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o., a naruszenie wymogu przewidzianego w tym przepisie może spowodować nieważność uchwały wspólników sp. z o.o. sp.k.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz!   Jednakże w opisanej powyżej sytuacji, zgromadzenie wspólników sp. z o.o. nie musi powoływać specjalnego pełnomocnika z art. 210 § 1 k.s.h. Wskazany przepis znajduje bowiem zastosowanie tylko w dwóch przypadkach, tj. przy zawieraniu umowy pomiędzy spółką z o.o., a członkiem jej zarządu oraz w razie sporu pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu tej spółki. Uchwała wspólników w sp. z o.o. sp.k. nie jest zaś umową (ani tym bardziej sporem). Nie ma zatem konieczności powoływania tego specjalnego pełnomocnika na taką okoliczność.

  W głosowaniach nad podejmowaniem uchwał wspólników w sp. z o.o. sp.k. spółka z o.o. powinna być zatem reprezentowana według zasad ogólnych, czyli przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w umowie spółki z o.o., nawet jeśli komandytariuszem podejmującym tę samą uchwałę jest ta sama osoba.

   

  Zapraszamy do obejrzenia naszych instruktaży: Jak przekształcić firmę w spółkę komandytową? oraz Jak przygotować dobrą umowę spółki?

   


  Aleksander Gałek

  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo spółka komandytowa