Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  28.09.2012

  Czy darowizna na rzecz spółki komandytowej, której wspólnikami są rodzice darczyńcy, jest zwolniona z podatku dochodowego?

  Czy darowizna na rzecz spółki komandytowej, której wspólnikami są rodzice darczyńcy, jest zwolniona z podatku dochodowego?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Nie, darowizna na rzecz spółki komandytowej, w której wspólnikami są rodzice darczyńcy, nie jest zwolniona z podatku dochodowego.


  Darowizny otrzymywane przez spółkę komandytową są przychodem z działalności gospodarczej jako otrzymane nieodpłatne świadczenie o wartości określonej na podstawie cen rynkowych. Darowizna otrzymana przez spółkę komandytową, w której wspólnikami są rodzice darczyńcy nie jest tak samo traktowana na gruncie prawa podatkowego, jak darowizna otrzymana przez rodzica, ponieważ spółka komandytowa jest odrębnym podmiotem prawa.

   

   

  Co prawda podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy spółki komandytowej, nie zaś sama spółka, ale mimo to spółka jest samodzielnym i samoistnym podmiotem prawa gospodarczego. Dlatego też nie można doszukiwać się tożsamości pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikami. Oznacza to, że gdy spółka komandytowa otrzyma darowiznę to powstały w wyniku tej czynności przychód zostanie przypisany wspólnikom w proporcji do ustalonych zasad podziału zysku. Takie stanowisko zostało przedstawione np. w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2011 r. (sygn. III SA/Wa 1543/10).


  Warto także dodać, że otrzymanie darowizny przez spółkę komandytową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem podmiotami tego podatku mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

   

  Małgorzata Znojek

   

  Tagi PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi PIT spółka komandytowa