Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  06.05.2010

  Co z dotychczasowymi zezwoleniami i koncesjami?

  Co z dotychczasowymi zezwoleniami i koncesjami?

  Kodeks spółek handlowych, analogicznie jak w przypadku stosunków cywilnoprawnych, przyjął zasadę kontynuacji praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz spółki przekształcanej. Warto zaznaczyć, iż zasada kontynuacji dotyczy zezwoleń, koncesji, ulg oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych. Przekształcenie w spółkę komandytową nie spowoduje zatem konieczności ubiegania się przez spółkę przekształconą o ponowne wydanie decyzji administracyjnych, których adresatem była spółka przekształcona. Należy bowiem podkreślić, iż w sytuacji przekształcenia nie ulega zmianie podmiot, wobec którego decyzja administracyjna została wydana - zachowana pozostaje tożsamość spółki przekształcanej i przekształconej.

  Zasada kontynuacji praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych może podlegać jednak pewnym ograniczeniom, wynikającym bądź z ustawy, bądź z treści decyzji administracyjnej. Jednak decyzja organu administracji może wyłączyć kontynuację administracyjnoprawną tylko wtedy, gdy istnieje podstawa ustawowa przyznająca organowi kompetencję do takiego wyłączenia.

   

  Jedynym przepisem ustawy, który wprost wyłącza kontynuację praw i obowiązków publicznoprawnych, jest art. 185 Prawa lotniczego, który czyni to w stosunku do lotniczej działalności gospodarczej. Ponadto, trzeba mieć na uwadze, że co prawda przepisy wielu ustaw nie przewidują wprost wyłączenia tej zasady, ale wymagają, by prowadzenie określonej określonej działalności gospodarczej odbywało się tylko we wskazanej formie prawnej (np. działalności bankowej). A zatem przekształcenie spółki dysponującej odpowiednimi zezwoleniami czy koncesjami na prowadzenie takiej działalności w spółkę komandytową spowoduję utratę możliwości kontynuowania takiej działalności.

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa