Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  17.11.2010

  Co z dotychczasowymi umowami, NIP-em i REGON-em?

  Co z dotychczasowymi umowami, NIP-em i REGON-em?

  Kodeks spółek handlowych przewiduje zasadę kontynuacji między spółką przekształcaną a spółką przekształconą. Z zasady tej wynika, że po dniu przekształcenia nie zmienia się treść stosunków cywilnoprawnych pomiędzy spółką a osobami trzecimi (dłużnikami oraz wierzycielami). Należy zatem przyjąć, iż na przekształconej spółce komandytowej przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez spółkę przekształcaną. Bez znaczenia pozostaną w tym wypadku zastrzeżenia umowne wyłączające lub ograniczające możliwość przeniesienia na osobę trzecią uprawnień wynikających z danego kontraktu (tzw. pactum de non cedendo), gdyż w tym wypadku nie dochodzi do przeniesienia praw na inny podmiot (zachowana zostaje tożsamość podmiotowa spółki przekształcanej oraz przekształconej). W związku z przekształceniem nie trzeba również zawierać żadnych aneksów do umów, których stroną była spółka przekształcana.

  Przyjąć należy, iż kontynuacji podlegają także umowy o pracę zawarte przez spółkę przekształcaną. W tym wypadku nie będzie konieczne dopełnienie wymogów z art. 231 Kodeksu pracy, gdyż nie nastąpi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, a jedynie zmiana formy prawnej dotychczasowego pracodawcy. Warto zaznaczyć, iż zasada kontynuacji odnosi się nie tylko do stosunków cywilnoprawnych wynikających z umów zawartych przez spółkę przekształcaną, ale również stosunków wywodzących się z innych zdarzeń cywilnoprawnych np. bezpodstawnego wzbogacenia czy też z tytułu odpowiedzialności deliktowej.

   

  Należy również zasygnalizować, że zasada kontynuacji odnosi skutki nie tylko na płaszczyźnie materialnoprawnej, ale także proceduralnej. Przekształcona spółka komandytowa staje się zatem uczestnikiem wszelkich sporów sądowych prowadzonych przez spółkę przekształcaną, a wszelkie orzeczenia wydane przed przekształceniem w stosunku do spółki przekształcanej będą skuteczne w stosunku do spółki przekształconej.

   

  Przekształcona spółka komandytowa posiada ten sam numer NIP i REGON co spółka przekształcana.

  Tagi NIP przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi NIP przekształcenie