Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  18.08.2011

  Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

  Spółka komandytowo-akcyjna jest odrębnym typem spółki prawa handlowego. Zaliczamy ją do kategorii spółek osobowych, do której należą również spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa. Stanowi ona konstrukcję hybrydową, gdyż łączy w sobie rozwiązania właściwe dla spółek osobowych (w szczególności spółki komandytowej), jak też zawiera elementy właściwe dla spółki akcyjnej, będącej spółką kapitałową. W odniesieniu do komplementariuszy cechuje się ona, podobnie jak inne spółki osobowe, trwałym składem osobowym oraz dużym znaczeniem osobistych cech tych wspólników. Jednak wśród akcjonariuszy możliwe są częste zmiany, a ich cechy osobiste nie mają zasadniczo dużego zanczenia, co zbliża ją do spółek kapitałowych.


  Spółka komandytowo-akcyjna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać   zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

   

  Przekształć się w komandytową! Bez zbędnych kosztów, bez problemów, bezpiecznie.

  Czytaj więcej

  Celem powstania spółki komandytowo-akcyjnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Występują w niej dwie kategorie wspólników – komplementariusze i akcjonariusze. Wyodrębnienie dwóch rodzajów wspólników wynika z faktu odmiennego ukształtowania ich pozycji prawnej w spółce.


  Komplementariusz jest inwestorem aktywnym, oznacza to, że zarządza on przedsiębiorstwem i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez tego wspólnika ustawodawca połączył jednak z przypisaniem mu nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Inwestorem pasywnym jest natomiast akcjonariusz – jego cechą charakterystyczną jest to, że objął lub nabył akcje emitowane przez spółkę. Nie ponosi on w ogóle odpowiedzialności osobistej wobec wierzycieli spółki. Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest wniesienie wkładu. Statut spółki może jednak nakładać na akcjonariusza również inne obowiązki.


  Wspólnikami w spółce komandytowo-akcyjnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną. Podkreślić należy, iż ten sam podmiot może być jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem.


  Cechą spółki komandytowo-akcyjnej, zbliżającą ją charakterem do spółek kapitałowych, jest istnienie jej organów. W spółce komandytowo-akcyjnej funkcjonuje bowiem walne zgromadzenie oraz możliwe jest ustanowienie rady nadzorczej.


  Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Statut spółki powinien zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż wartość kapitału założycielskiego spółki komandytowo-akcyjnej powinna wynosić co najmniej 50.000 zł. Firma spółki komandytowo-akcyjnej zawiera nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Dopuszczalne jest również używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”.

   

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze spółki? Sprawdź nasz film w którym doradzamy jaką spółkę wybrać.

   

   

  Tagi spółka komandytowo-akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowo-akcyjna