Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  04.10.2013

  Co będzie z dotychczasowymi zyskami sp.k.?

  Co będzie z dotychczasowymi zyskami sp.k.?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  W Sejmie toczy się dyskusja na temat proponowanych zmian w ustawach podatkowych. Zgodnie z tym projektem od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowe mają być podatnikami CIT, co oznacza że zysk wypracowany przez spółkę będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie ewentualna wypłata zysków na rzecz wspólników traktowana będzie tak jak dywidenda i opodatkowana 19% PIT.


  Ponieważ wprowadzenie tak znaczących zmian będzie prawdziwą rewolucją dla wspólników spółek komandytowych, projekt ustawy zawiera kilka przepisów przejściowych, które mają złagodzić szok związany z podwójnym opodatkowaniem. Przepisy przejściowe regulują między innymi kwestię zysku wypracowanego przez spółkę przed wejściem w życie zmian. Zgodnie z art. 7 ust. 1 projektu, przepisy ustaw o PIT i CIT w nowym brzmieniu nie będą stosowane do zysku spółki komandytowej wypracowanego przed dniem 1 stycznia 2014 r.

   

   

  Oznacza to, że wyłata wspólnikom zysku wypracowanego przez spółkę przed 1 stycznia 2014 r. (nawet jeśli ta wypłata nastąpi już w 2014 r.) nie będzie opodatkowana. Zysk ten podlegać będzie dotychczasowym przepisom, w związku z czym będzie opodatkowany tylko jednokrotnie. Należny podatek jest odprowadzany na bieżąco w momencie przypisania przychodów i kosztów spółki komandytowej wspólnikowi (zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami), dlatego w momencie wypłaty nie pojawi się obowiązek odprowadzenia podatku po raz drugi. A zatem tak długo jak wspólnicy będą wypłacać sobie zysk sprzed końca 2013 r. tak długo nie będą płacić dodatkowego podatku. Dopiero wypłata zysków osiągniętych po 1 stycznia 2014 r. będzie dodatkowo opodatkowana.

   

  Zasada ta będzie miała znaczenie także w sytuacji przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną lub partnerską. Co do zasady przekształcenie spółki, która jest podatnikiem CIT w spółkę osobową, w przypadku której podatnikami są tylko jej wspólnicy, będzie się wiązać z opodatkowaniem tzw. „niepodzielonych zysków”, czyli zysków zatrzymanych w spółce i niewypłaconych wspólnikom. Zysk wypracowany przez spółkę komandytową przed wejściem w życie nowych przepisów podlegać będzie starym regulacjom, więc nie będzie traktowany jako „niepodzielone zyski”. Jeżeli zatem przekształcenie spółki komandytowej w jawną lub partnerską zakończy się już w 2014 r. to nie będzie to skutkowało koniecznością uiszczenia dodatkowego podatku od zysków niewypłaconych wspólnikom.


  Maria Kopówka

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT