Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  14.08.2020

  Absolutorium dla komplementariusza w spółce komandytowej

  Absolutorium dla komplementariusza w spółce komandytowej

  Przy zatwierdzeniu roku obrotowego w spółce komandytowej często pojawia się wątpliwość czy należy udzielić absolutorium komplementariuszowi spółki, oraz kto powinien tego dokonać.

   

  Brak obowiązku udzielenia absolutorium w spółce komandytowej

   

  Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają obowiązku udzielenia absolutorium komplementariuszowi, który prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę, niezależnie od tego czy komplementariusz jest osobą fizyczną czy osobą prawną (np. spółką z o.o.). Nie ma zatem konieczności podejmowania przez wspólników spółki komandytowej uchwały o udzieleniu absolutorium komplementariuszowi lub członkom zarządu komplementariusza.

   

  Czym innym jest natomiast udzielenie absolutorium członkom zarządu komplementariusza, przez zgromadzenia wspólników tego komplementariusza będącego spółką z o.o. Spółka ta jest bowiem odrębnym podmiotem i niezależenie od uchwał wspólników spółki komandytowej musi przeprowadzić raz do roku swoje własne zwyczajne zgromadzenie wspólników. Elementem obowiązkowym tego zgromadzenia jest już uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi tej spółki, w spółce z o.o. podjęcie takiej uchwały, a przynajmniej próba jej podjęcia, jest już obowiązkowe.

   

  Konsekwencje udzielenia absolutorium w spółce z o.o.

   

  Często pojawia się pytanie czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki wyłącza jego odpowiedzialność, np. z tytułu działań na szkodę spółki. Według dominującego stanowiska udzielenie absolutorium co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania od członka zarządu, któremu udzielono absolutorium. Jedyną możliwością na przełamanie tej reguły jest wykazanie, że uchwała o udzieleniu absolutorium została powzięta na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych informacji, co nie pozwoliło wspólnikom na dokonanie właściwej oceny działalności członka zarządu.

   

  Jeżeli więc dojdzie do zatajenia określonych informacji przez członka zarządu i wyjdą one na jaw po udzieleniu absolutorium, to wspólnicy mogą dochodzić względem członka zarządu odszkodowania za działalność na szkodę spółki.

   

  Co ważne, udzielenie absolutorium członkowi zarządu nie ogranicza jego odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania spółki np. w przypadku niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niewypłacalności spółki.

   

  Co w sytuacji gdy członkowi zarządu sp. z o.o. nie zostanie udzielone absolutorium?

   

  Sam fakt braku udzielenia absolutorium członkowi zarządu sp. z o.o. nie rodzi jeszcze poważnych konsekwencji dla członka zarządu i nie przesądza o odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu działalności na szkodę spółki. Spółka musiałaby wykazać, że do takiego działania faktycznie doszło wytaczając stosowne powództwo.

   

  W sytuacji jednak, gdy członek zarządu uważa, iż absolutorium powinno być udzielone, w niektórych wypadkach może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały wspólników. Ma również możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych.

   

  Więcej o braku udzielenia absolutorium przeczytasz w naszym artykule opublikowanym na portalu Doradzamy.to Nieudzielenie absolutorium - czy należy się tego obawiać? 

   

   

  Marcin Tomczak

  Michał Walczak

  Tagi absolutorium odpowiedzialność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi absolutorium odpowiedzialność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd