Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  22.01.2020

  5 najczęściej popełnianych błędów przy przekształceniu

   5 najczęściej popełnianych błędów przy przekształceniu

  Przekształcenie firmy to dość skomplikowany proces, w trakcie którego można popełnić wiele błędów. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie błędy przy przekształceniu firmy zdarzają się najczęściej.

   

  1. Niewłaściwy wybór formy prawnej spółki

   

  Podstawowym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest niewłaściwy wybór formy prawnej spółki, w którą zamierzają przekształcić prowadzoną przez siebie działalność. Żeby cała procedura miała sens, należy wybrać typ spółki, który będzie najbardziej dostosowany do potrzeb prowadzonej firmy. Od wyboru spółki, w którą przekształcać się będzie dotychczasowa działalność, często zależy także stopień skomplikowania całej procedury przekształcenia. W tym zakresie bardzo pomocna okazuje się porada doświadczonego prawnika.

   

  2. Niewykorzystanie straty podatkowej

   

  Przed przeprowadzeniem przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) w spółkę osobową (np. spółkę komandytową) należy zastanowić się nad kwestią wykorzystania ewentualnych strat poniesionych przez dotychczasową spółkę. W przypadku spółek kapitałowych, podatnikiem podatku dochodowego jest spółka. Natomiast w przypadku spółek osobowych podatnikami są wspólnicy. Ze względu na to, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania wspólników spółki przekształconej nie będzie możliwe uwzględnienie strat poniesionych przez spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Brak porady prawnika posiadającego wiedzę z zakresu prawa podatkowego już na etapie przygotowywania firmy do przekształcenia może rodzić zatem niekorzystne konsekwencje finansowe.

   

  3. Brak wyboru dnia przekształcenia

   

  Dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców stanowi również dzień jej powstania. Powstanie spółki wiąże się z kolei z koniecznością przeprowadzenia szeregu operacji o charakterze księgowym. Warto zatem zastanowić się nad złożeniem wniosku o wpis przekształcenia w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. Wpis spółki w konkretnym dniu wskazanym we wniosku znacznie ułatwi przeprowadzenie rozliczeń księgowych. Skorzystanie w tym zakresie z pomocy profesjonalnego doradcy pozwoli na znaczne uproszczenie operacji księgowych związanych z przekształceniem.

   

  4. Brak analizy kwestii związanych z posiadanymi nieruchomościami rolnymi

   

  Przed rozpoczęciem procedury przekształcenia należy sprawdzić, czy przekształcana firma jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w przypadku przekształcenia spółki będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo nabycia takiej nieruchomości. Z tego względu, już na etapie planowania przekształcenia niezbędna jest pomoc prawnika, który kompleksowo przeanalizuje stan prawny posiadanych przez firmę nieruchomości.

   

  5. Licencje, koncesje i decyzje administracyjne

   

  Spółce przekształconej przysługują wszelkie licencje, koncesje i decyzje administracyjne posiadane przez spółkę przekształcaną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przykładowo, spółce przekształconej nie przysługują „automatycznie” licencje transportowe czy zezwolenia na sprzedaż alkoholu posiadane przez spółkę przekształcaną. Mając to na uwadze, przed przystąpieniem do przekształcenia należy dokonać analizy posiadanych przez spółkę decyzji administracyjnych i sprawdzić, czy będą one przysługiwać nowemu podmiotowi. Mając na uwadze, że posiadanie przez firmę określonej koncesji czy zezwolenia najczęściej stanowi podstawę prowadzenia biznesu, ich utrata w toku przekształcenia powoduje duże problemy, a nawet może prowadzić do konieczności czasowego zaprzestania działalności. Wsparcie doświadczonego specjalisty pozwala na uniknięcie takich kłopotów.

   

  Aby uniknąć wskazanych powyżej błędów, warto przy planowaniu i przeprowadzaniu procedury przekształcenia skorzystać ze wsparcia doświadczonego prawnika. O tym, jakie korzyści przynosi współpraca ze specjalistą piszemy szczegółowo w artykule Dlaczego przy przekształceniu firmy warto skorzystać ze wsparcia prawnika? opublikowanym na portalu Komandytowa.pl, natomiast o szacowanych kosztach przekształcenia piszemy w artykule Ile kosztuje przekształcenie spółki? opublikowanego na portalu Doradzamy.to.

   

  Martyna Kunke

  Paweł Dymkowski

   

  W 2019 roku prawnicy z Kancelarii PragmatIQ przeprowadzili:

  • 42 przekształcenia,
  • 39 poważnych transakcji,
  • 61 rejestracji nowych spółek.

  Zaufaj doświadczonym prawnikom. Skontaktuj się z nami

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa