Powrót do kategorii

To już ostatni dzwonek na przekształcenie apteki w sp.k.!


Aleksander Gałek

Aleksander Gałek

05 maja 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi przekształcenie
Poleć

Za sprawą ustawodawcy właściciele aptek planujący przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności w spółkę komandytową znaleźli się w trudnym położeniu. Mają bowiem już bardzo niewiele czasu na przeprowadzenie przekształcenia, ponieważ po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne stanie się to praktycznie niemożliwe.

 

Zmiana prawa

 

Sporo zamieszania wśród osób prowadzących apteki w formie spółek, w tym spółek cywilnych, wywołał projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, który został niedawno przegłosowany przez Sejm i Senat, a teraz czeka już tylko na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 

W projekcie nowelizacji znalazły się m.in. zapisy dotyczące warunków przejścia zezwolenia na prowadzenie apteki w związku z przekształceniem dotychczasowej działalności aptekarskiej. Projekt nowelizacji, który zostanie przekazany Prezydentowi RP do podpisu jest dostępny tutaj

 

O co tyle krzyku?

 

Każda spółka prawa handlowego oraz spółka cywilna może być przekształcona w inną spółkę, np. w spółkę komandytową. Co istotne, w wyniku takiego przekształcenia spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce/wspólnikom spółki cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany.

 

Znowelizowane Prawo farmaceutyczne przewiduje bowiem, że przekształcenie gwarantujące zachowanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie możliwe tylko w spółkę jawną lub spółkę partnerską, której przedmiotem działalności będzie wyłącznie prowadzenie aptek, i dodatkowo, w której wspólnikami (partnerami) będą wyłącznie farmaceuci.

 

Tym samym nie będzie można przekształcić apteki w spółkę komandytową ani w spółkę z o.o., czyli najpopularniejsze formy prowadzenia działalności, z gwarancją przejścia zezwolenia na spółkę przekształconą.

 

Przekształcenie w spółkę komandytową lub spółkę z o.o. będzie wprawdzie możliwe tyle tylko, że po przekształceniu taka spółka komandytowa lub spółka z o.o. będzie musiała ponownie wystąpić o udzielenie jej zezwolenia na prowadzenie apteki. Mając jednak na uwadze ograniczenia w wydawaniu takich zezwoleń, w tym kryteria ilości mieszkańców na aptekę i odległości pomiędzy aptekami, ponowne wystąpienie z wnioskiem może rodzić ryzyko zakończenia dotychczas prowadzonej działalności aptekarskiej.

 

Ile czasu zostało na przekształcenie?

 

Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Biorąc więc pod uwagę fakt, że nowelizacja Prawa farmaceutycznego nie została jeszcze przedstawiona Prezydentowi RP do podpisu oraz to, że wejście w życie nowelizacji przewidziane jest po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw można śmiało powiedzieć, że teraz jest już ostatni dzwonek aby rozpocząć procedurę przekształcenia w spółkę komandytową i zakończyć ją przed zmianą przepisów.

 

Aleksander Gałek

 

Aktualizacja: Zmiany weszły w życie 25 czerwca 2017 r.

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl