Powrót do kategorii

Szkolenie „Spółka komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”


Dominika Widła

Dominika Widła

17 października 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka komandytowa
Poleć
Szkolenie „Spółka komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”

Jako zespół specjalistów tworzących największy w Polsce portal poświęcony spółce komandytowej chcielibyśmy Państwa zaprosić na pierwsze całodniowe szkolenie „Spółka komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”.

 

Dla kogo:

 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących własne firmy, a także do biur księgowych obsługujących spółki komandytowe. Zapraszamy również do udziału w szkoleniu osoby prowadzące indywidualne działalności gospodarcze, które myślą o zmianie formy prowadzenia firmy oraz wspólników innych spółek osobowych (szczególnie jawnych) oraz udziałowców i członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Szkolenie poprowadzą:

 

prawnicy i doradcy Kancelarii Prawnej PragmatIQ, twórcy i redaktorzy portalu komandytowa.pl oraz autorzy książki Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach.

 

Miejsce i termin:

 

1 grudnia 2017 r., 10:00 – 17:00

(wszystkie miejsca na poprzednie terminy, tj. 17 i 24 listopada, są już zajęte)


ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań (siedziba Kancelarii Prawnej PragmatIQ)

 

Zapytania w sprawie innych terminów oraz lokalizacji szkolenia, bądź przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla jednej firmy lub organizacji, prosimy kierować na adres kancelaria@pragmatiq.pl lub telefonicznie pod nr tel. 61 8 618 618.

 

Koszt szkolenia:

 

400 zł brutto (300 zł brutto kolejna osoba z firmy)

 

Zgłoszenia przyjmujemy na: 

 

kancelaria@pragmatiq.pl (w temacie prosimy wpisać "Zgłoszenie na szkolenie 1.12 – nazwa firmy").

 

W odpowiedzi na wiadomość otrzymają Państwo informacje na temat płatności.

 

[Organizator zastrzega sobie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na 5 dni przed szkoleniem.]

 

 

Program szkolenia:

 

I BLOK – Prawo spółek handlowych (10:00-11:30)

 

 1. Moment powstania spółki komandytowej.
 2. Zmiana umowy spółki – zasady, elastyczność spółki komandytowej.
 3. Elementy umowy spółki komandytowej, najczęściej popełniane błędy.
 4. Kategorie wspólników spółki.
 5. Zmiana składu osobowego wspólników.
 6. Wkłady wspólników do spółki.
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
 8. Zaliczki na poczet przyszłego zysku w spółce.
 9. Porównanie spółki komandytowej do najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz indywidualnej działalności gospodarczej.
 10. Przekształcenia w trybie KSH.

Przerwa kawowa: 11:30 – 11:45

II BLOK – Prawo podatkowe: zagadnienia ogólne (11:45-12:45)

 

 1. Założenie spółki komandytowej.
 2. Spółka komandytowa podatnikiem.
 3. Transparentność spółki komandytowej w podatkach dochodowych.
 4. Źródło przychodów wspólnika spółki komandytowej (ze szczególnym uwzględnieniem bieżących sporów w tym zakresie).
 5. Optymalna forma opodatkowania wspólników spółki.
  a) Moment wyboru opodatkowania.
  b) Próg opłacalności opodatkowania.
  c) Ryczałt w spółce komandytowej.
  d) Rozliczenie z małżonkiem.
 6. Zaliczki na podatek wspólnika spółki.
 7. Zaliczki na poczet przyszłego zysku.
 8. Mały podatnik – wspólnik czy spółka?

 

II BLOK – Prawo podatkowe: zagadnienia szczególne (12:45 – 14:30)

 

 1. Zatrudnienie wspólnika na umowę o pracę w spółce.
 2. Zatrudnienie w spółce członków rodziny wspólnika.
 3. Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.
 4. Reprezentacja spółki komandytowej przez jej komplementariusza (wykorzystywanie składników majątku spółki komandytowej).
 5. Sprzedaż praw autorskich do spółki komandytowej przez jej wspólnika.
 6. Pożyczka od wspólnika do spółki (oprocentowana, nieoprocentowana).
 7. Opodatkowanie odsetek od udziału kapitałowego wspólnika.
 8. Spółka komandytowa wg ustawy o PCC.
 9. Umorzenie wierzytelności spółki.
 10. Darowizna wspólnika na rzecz spółki.
 11. Działy specjalne produkcji rolnej w spółce komandytowej.
 12. Częściowy lub całkowity zwrot wkładów w spółce komandytowej.
 13. Zyski niepodzielone przy przekształceniu w spółkę komandytową.
 14. Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej.

Przerwa kawowa: 14:30 – 15:00

III BLOK – Rozliczenia z ZUS (15:00-15:45)

 

 1. Spółka komandytowa a rejestracja wspólnika w CEiDG.
 2. Wspólnik spółki jako osoba prowadząca działalność dla potrzeb ZUS.
 3. Zgłoszenie wspólnika do ubezpieczeń.
 4. Mały ZUS w spółce komandytowej.
 5. Zbieg tytułów wspólnika spółki do ubezpieczeń.
 6. Wspólnik spółki komandytowej zatrudniony na umowę o pracę.
 7. Zawieszenie działalności spółki komandytowej a ZUS wspólnika.

 

IV BLOK – Rachunkowość spółki komandytowej (15:45 – 17:00)

 

 1. Spółka komandytowa a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Spółka komandytowa jednostką mikro, małą, średnią i dużą.
 3. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg spółki.
 4. Otwieranie i zamykanie ksiąg spółki komandytowej.
 5. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej
  a) Elementy sprawozdania finansowego.
  b) Termin przygotowania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego.
  c) Konsekwencje braku złożenia sprawozdania finansowego.
 6. Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej.
 7. Rok obrotowy a rok podatkowy spółki komandytowej.
 8. Wynik finansowy netto a brutto spółki komandytowej.
 9. Rozliczenie bilansowe a rozliczenie podatkowe wspólnika spółki komandytowej.
 10. Przykłady księgowań w spółce komandytowej.

 

 

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl