Powrót do kategorii

Suma komandytowa – co to takiego?


Magdalena Bobowicz

Magdalena Bobowicz

07 sierpnia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi odpowiedzialność suma komandytowa
Poleć

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest odmienna odpowiedzialność jej wspólników. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem. Natomiast odpowiedzialność osobista komandytariusza ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej. Pozostaje pytanie – czym jest suma komandytowa?

 

Co o sumie komandytowej mówią przepisy?

 

Suma komandytowa jest to kwotowo określona górna granica odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Oznacza to, że wierzyciele spółki komandytowej mogą żądać od komandytariusza zaspokojenia ich wierzytelności do kwoty nie wyższej niż suma komandytowa. Jeżeli zatem suma komandytowa danego komandytariusza została określona na poziomie 100 tys. zł, a zobowiązania spółki komandytowej wynoszą 1 mln zł, to komandytariusz może być zmuszony do spłaty tych zobowiązań z własnego majątku tylko do kwoty 100 tys. zł.

 

Jak uwolnić się od odpowiedzialności?

 

Niezwykle istotne jest to, że komandytariusz będzie całkowicie wolny od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej pod warunkiem, że wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej.

 

Przykład: Wspólnicy w umowie spółki ustalili wysokość sumy komandytowej komandytariusza na kwotę 100 tys. zł. Komandytariusz ten wniósł do spółki pieniądze w kwocie 100 tys. zł. Wierzyciele spółki komandytowej nie będą mogli domagać się już od niego spłaty zobowiązań spółki z jego majątku osobistego.

 

Jeżeli wkład wniesiony przez komandytariusza do spółki będzie miał wartość niższą od sumy komandytowej, to komandytariusz będzie odpowiadał majątkiem osobistym tylko do kwoty różnicy pomiędzy wysokością sumy komandytowej a wartością wniesionego wkładu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Moja suma komandytowa wynosi 10.000 zł, ale z powodu kłopotów finansowych wniosłem do spółki tylko 2.000 zł. Czy w tej sytuacji ponoszę odpowiedzialność za długi spółki prywatnym majątkiem? 

 

Suma komandytowa – jak ją ustalić?

 

Z powyższego mogłoby wynikać, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustalenie sumy komandytowej na bardzo niskim poziomie. Należy jednak pamiętać, że suma komandytowa pełni także funkcję reprezentacyjną. Wyższa suma komandytowa może poprawić wizerunek spółki i wspólnika w oczach kontrahentów. Warto więc dwa razy zastanowić się, jak ukształtować odpowiedzialność w spółce komandytowej albo zapytać o poradę profesjonalistów, takich jak PragmatIQ.

 

Magdalena Bobowicz, Michał Walczak

Powrót