Powrót do kategorii

Jakie są zalety spółki komandytowej?


Paweł Skurzyński

Paweł Skurzyński

14 stycznia 2011 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka komandytowa
Poleć

 Najważniejsze zalety spółki komandytowej to:

 

  1. Jednokrotne opodatkowanie zysków spółki, w przeciwieństwie do spółki z o.o. lub akcyjnej.
  2. Możliwość wyboru przez wspólników w spółce, będących osobami fizycznymi, opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej, a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w równych wysokości sumy komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej.
  4. Możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych.
  5. Elastyczność konstrukcji – bardzo szerokie możliwości modyfikowania postanowień ustawowych.
  6. Elastyczność dysponowania zyskiem spółki, w tym możliwość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego.
  7. Brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego wkładu a wysokością udziału w zysku i kwocie likwidacyjnej.
  8. Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego.
  9. Możliwość bieżącego rozliczania przez wspólników dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami z innych przedsięwzięć gospodarczych.
  10. Możliwość dokonania podziału ról w spółce – na wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) i wspólników nadzorujących (komandytariuszy).

 

Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

 

Powrót