Powrót do kategorii

Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych w spółce komandytowej?


Dominika Widła

Dominika Widła

30 marca 2018 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi ceny transferowe spółka komandytowa
Poleć

Dokumentację podatkową muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki komandytowej. Termin na jej przygotowanie może być natomiast różny dla podatników PIT i dla podatników CIT.

 

Dokumentacja transakcji zawieranych przez spółkę komandytową

 

Od 2017 roku powinno się badać powiązania oraz limity związane z cenami transferowymi z perspektywy spółki komandytowej. Nie oznacza to jednak, że spółka musi posiadać dokumentację podatkową. Podmiotami do tego zobowiązanymi są bowiem podatnicy podatków dochodowych, czyli wspólnicy takiej spółki.

Więcej na ten temat możesz przeczytać na naszym portalu poświęconym dokumentacji cen transferowych w artykule Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych.

 

Wspólnicy podmiotami zobowiązanymi do posiadania dokumentacji

 

Ze względu na fakt, że stroną dokumentowanej transakcji jest spółka, u każdego ze wspólników dokumentacja powinna wyglądać tak samo. Przepisy pozwalają, żeby w takiej sytuacji, dokumentację podatkową sporządził jeden wyznaczony wspólnik. Musi on mieć jednak siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Możliwość ta nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

 

Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 i 2019 roku

 

Dla transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych w 2017 i 2018 roku dokumentacja cen transferowych musi być gotowa do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin ten dotyczy zatem dokumentacji, które trzeba przygotować w 2018 i 2019 roku. Jeżeli wszyscy wspólnicy mają kalendarzowy rok podatkowy, to dokumentację podatkową należy przygotować do końca września. W tym samym terminie wszyscy wspólnicy muszą złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

 

Termin na sporządzenie dokumentacji w następnych latach

 

Zgodnie z przepisami ustawy dokumentację cen transferowych należy przygotować do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Termin ten będzie więc różny dla podatników PIT i dla podatników CIT. Osoby fizyczne będą miały na to czas do końca kwietnia, natomiast osoby prawne do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Istotnym terminem dla dokumentacji transakcji zawieranych przez spółkę komandytową będzie więc najwcześniejszy z terminów ustalonych dla wspólników tej spółki. Każdy ze wspólników będzie natomiast zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej najpóźniej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia przez niego rocznego zeznania podatkowego.

 

Dokumentacja umowy spółki komandytowej

 

Zdarzeniem wywołującym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej u wspólników może być również zawarcie umowy spółki komandytowej. Stroną takiego zdarzenia nie jest jednak spółka, ale wspólnicy. Z ich perspektywy należy więc badać powiązania oraz limity wynikające z ustaw. O tym zagadnieniu możesz więcej przeczytać w artykule Kiedy umowa spółki komandytowej wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

 

Paweł Malewski

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl